Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çağdaş Siyasal Akımlar
Ders Kodu: MV262
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Daha önceki dönemlerde üretilmiş siyasal düşüncenin ışığında 20. yüzyılda üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek; Çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiyi ortaya koyma ; İdeolojinin ne olduğu, işlevleri ve belli başlı ideoloji ve düşünce akımlarını kavramsal, eleştirel ve analitik bir yaklaşımla öğretmek

Özet İçerik

20. Yüzyıl toplumsal mücadeleler tarihine, siyasal düşünce dünyasına ve devlet anlayışlarına damgasını vuran belli başlı siyasal akım ve hareketler ele alınmaktadır. İdeolojiler içinde ortaya çıktıkları sistemlerin ve etkili oldukları tarihsel dönem, ekonomi-politik koşullarıyla ilişkisi içinde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Siyasal akımlar, hem tarih ve siyaset felsefeleri hem de siyasal hareket anlayışları ve biçimleri açısından incelenmektedir. Modern dünyayı biçimlendiren liberalizm, sosyalizm ve muhafazakarlıkla, özellikle yirminci yüzyıla damgasını vuran anarşizm, feminizm, komünteryenizm, postmodernizm gibi akımlar tartışılmaktadır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Çağdaş siyasal ideoloji ve akımlar konusunda teorik ve pratik bilgi sahibi bireyler yetiştirmek
2.• Siyasal ideoloji ve düşünce yönünden öz farkındalık yaratmak,
3.• Siyasal ideolojilerin sosyal bilimler açısından Paradigma işlevi gördüğünü öğretmek,
4.• Siyasal ideoloji ve siyasal, toplumsal ve ekonomik sistem arasındaki ilişkiyi anlayabilecek ve değerlendirebilecek bireyler yetiştirmek,
5.• İdeolojinin ne olduğunu ve fonksiyonlarını bilen yorumlayabilen bireyler yetiştirmek,
6.• Farklı siyasal görüş ve ideolojileri karşı hoşgörülü bireyler yetiştirmek,
7.• Siyasal ideolojiler arasındaki ayrımları bilmek,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gürbüz, Y. (2007). Karşılaştırmalı politik sistemler. İstanbul: Filiz Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İdeoloji nedir? farklı tanımları, sınıflandırması, fonksiyonları
2. Hafta - Teorik
Liberalism, the New Right, libertarianism
3. Hafta - Teorik
Muhafazakârlık, Neo Muhafazakârlık
4. Hafta - Teorik
Sosyalizm, Marksizm ve Neo Marksizim
5. Hafta - Teorik
Sosyalizm, Marksizm ve Neo Marksizim
6. Hafta - Teorik
Faşizm ve Nasyonal Sosyalizm Milliyetçilik
7. Hafta - Teorik
Ara Sınavlar
8. Hafta - Teorik
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Çevrecilik ve Ekoloji
10. Hafta - Teorik
Anarşizm ve Anarko Kapitalizm
11. Hafta - Teorik
Anarchism and Anarcho Capitalism
12. Hafta - Teorik
Türkiye’de İdeolojiler; Liberalizm
13. Hafta - Teorik
Türkiye’de İdeolojiler; Muhafazakârlık ve İslamcılık
14. Hafta - Teorik
Ideologies in Turkey; Socialism and Marxism
15. Hafta - Teorik
Türkiye’de İdeolojiler; Milliyetçilik, Feminizm, Anarşizm, Çevrecilik
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders151245
Ara Sınav1303
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)55
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu