Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meslek Etiği
Ders Kodu: KPO155
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Birey, meslek örgütleri ve toplum içerisinde gerçekleştirilen her tür insan davranışlarının ahlaki değer ve ilkelere uygunluğu üzerinde durulmaktadır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2.mesleki etik ilkelerine uymak
3.Birey, meslek örgütleri içerisinde gerçekleştirilen her tür insan davranışlarının ahlaki değer ve ilkelere uygunluğunu sorgulaybilir
4.Birey, toplumiçerisinde gerçekleştirilen her tür insan davranışlarının ahlaki değer ve ilkelere uygunluğunu sorgulaybilir
5.Etik ve ahlak kavramlarını sorgulayabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İş Hayatında Etik, Editör: Prof. Dr. Suna Tevrüz, Beta Basım A.Ş. Yayın No:176, İŞLETME Ekonomi Dizisi, Şubat 2007 iş dünyasından vaka örnekleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
2. Hafta - Teorik
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
3. Hafta - Teorik
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
4. Hafta - Teorik
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
5. Hafta - Teorik
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
6. Hafta - Teorik
Meslek etiğini incelemek
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
7. Hafta - Teorik
Meslek etiğini incelemek
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
8. Hafta - Teorik
Meslek etiğini incelemek
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ara sınav
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
11. Hafta - Teorik
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
12. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
13. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
14. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
15. Hafta - Ön Hazırlık
Yarıyıl sonu sınavı
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav115015
Dönem Sonu Sınavı115015
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
2
1
3
1
1
1
3
1
2
2
5
OÇ-2
1
1
1
2
3
2
3
3
2
3
1
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu