Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İstatistik
Ders Kodu: IYO211
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Dersin amacı, öğrencilere temel istatistik kavramlarını öğretmek ve istatistiksel yöntemleri kullanarak çalışma yaşamında meslekleriyle ilgili karar verirken daha gerçekçi karar vermelerine yardımcı olmaktır.

Özet İçerik

Merkezi eğilim ölçüleri: Aritmetik ortalama, ortanca, mod, harmonik ortalama, geometrik ortalama Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Ranj, standart sapma, eğiklik ve basıklık ölçüleri Endeksler: Basit endeks, bileşik endeks Olasılık kuramı: Toplama kuralı, çarpma kuralı, koşullu olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Halil TEKATLI
Öğrenme Çıktıları
1. İstatistiğin konusunu, kapsamını ve temel kavramlarını açıklayabilme.
2.Verileri toplamak ve serilere dönüştürebilme
3.Elde ettikleri verileri istatistiki değerlendirmelere tabi tutarak, sağlıklı sonuçlara varabilirler.
4.Analitik düşünebilme yeteneği kazanırlar
5.Edinmiş oldukları bilgi birikimleri ile iş hayatlarında karşılaşacakları matematiksel verilerin analizini yapabilirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.AYDIN, Celal, Akif Bakır; İstatistik, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2010
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstatistiğin tanımı, amacı, faaliyet alanları ve bazı temel kavramlar
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Verilerin toplanması, işlenmesi ve düzenlenmesi. Verilerin grafiklerle sunulması
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Merkezi eğilim ölçüleri: Ortalama, ortanca, mod, ortalamalar, kantiller
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Merkezi eğilim ölçüleri: Ortalama, ortanca, mod, ortalamalar, kantiller
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Değişim aralığı, ortalama sapma, standart sapma
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Değişim katsayısı ve eğiklik katsayıları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Dağılma, eğiklik ve basıklık ölçüleri: Momentler
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Bazı temel kavramlar, olasılık kavramı, olasılığın temel özellikleri, olasılık kuralları
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Koşullu olasılık
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Bayes teoremi
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Olasılık ile ilgili soru çözümleri ve Bayes teoremi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Korelasyon analizi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Korelasyon analizi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı117118
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
5
3
1
4
1
1
1
1
1
4
1
OÇ-2
3
4
4
1
1
1
2
1
1
1
5
1
OÇ-3
1
5
3
1
4
1
1
1
1
1
4
1
OÇ-4
3
4
4
1
1
1
2
1
1
1
5
1
OÇ-5
3
1
2
2
2
1
3
3
3
3
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu