Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel İşletme
Ders Kodu: IYO103
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İşletmecilikle ilgili temel kavramların öğrencilere anlatılmasıdır. İşletme kuruluşu, işletme fonksiyonları ve işletme çevresine ilişkin yönetimle ilgili kavramlar açıklanmaktadır.

Özet İçerik

Bu dersin içeriği; işletme kavramının tanımı ile işletme faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve işletmenin fonksiyonlarının anlatılmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Durmuş Ali KIZILYALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmelerin tarihsel gelişim sürecini açıklayabilir
2.Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir
3.İşletmenin temelini oluşturan kavramları tanımlar
4.İşletmeciliğin diğer bilim dalları ile ilişkisini yorumlayabilir
5.İşletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında yapılacak araştırmaları açıklayabilir
6.İşletmeleri yasal yapılarına göre sınıflandırabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karalar Rıdvan, Genel İşletme, Seçkin Yayıncılık, 2011
2.Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 7. basım, Kültür Üniversitesi Yayınları, 1999
3.Mucuk, İsmet ( 2011), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşletme ve işletme yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
İşletme çeşitleri, hukuki açıdan işletme çeşitleri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Yönetimin tanımı, anlamı ve fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Yönetim kararı, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili yeni kavram ve teknikler
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Üretim ve üretim yönetimi, başabaş analizi, üretim teknolojilerindeki son gelişmeler
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Üretim planlaması ve denetimi
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
10. Hafta - Teorik
Stok yönetimi, iş etüdü, kalite kontrol
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Pazarlamanın tanımı ve fonksiyonları, pazarlama araştırmaları, tüketiciler ve pazar özellikleri
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Finans ve insan kaynakları
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Halkla ilişkiler, AR-GE, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL SINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı19110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
3
3
2
3
3
3
3
2
3
OÇ-2
3
2
3
3
4
3
4
3
3
3
2
3
OÇ-3
4
4
3
4
4
4
5
3
3
3
3
4
OÇ-4
4
3
3
4
4
3
4
3
3
3
2
3
OÇ-5
3
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
4
3
3
3
2
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu