Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Mikro Ekonomi
Ders Kodu: IYO111
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İktisadi hayatın kavranması, temel ekonomik sorunların analiz edilmesi, tüketici ve firma teorisine ait rasyonel karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, üretici ve tüketici fonksiyonlarının matematiksel olarak elde edilişi ve niteliklerinin anlaşılması, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Özet İçerik

Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel olarak analiz edilmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Öğrenme Çıktıları
1. İktisatta modellerin önemini analiz eder.
2.Tüketici davranışlarının ortaya çıkışını analiz eder.
3.Üretici davranışlarının ortaya çıkışını analiz eder .
4.Tüketici ve üretici davranışlarını yorumlar.
5.İhtiyaç, fayda, mal, üretim, gelir, tüketim, tasarruf gibi iktisadi kavramları açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Zennel Dinler, Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, 2007.
2.Erdal Ünsal, Mikro İktisat, İmaj Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisadi Sistem Sorunu ve Üretim Olanaklarının Analizi.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Tüketici Teorisi: Ordinal ve kardinal fayda analizi ve tüketicinin ekonomik rasyonalitesinin izahı
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Piyasada normal ve düşük malların analizi: Hicks ve Slutsky yaklaşımı ve Engels eğrilerinin analizi.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Arz ve talep fonksiyonları ve piyasa dengesinin tespiti, piyasaya yönelik kamusal müdahalelerin analizi ile esneklik olgusunun analizi.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Üretim Teorisi: Kısa ve uzun dönemde işletmenin üretim yapısının analizi.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Üretim Maliyetleri: Kısa ve Uzun dönemde işletmelinin maliyet fonksiyonlarının analizi.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Piyasası: Kısa ve uzun dönemde rekabetçi ortamda firma dengesinin analizi.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Monopol Teorisi: Kısa ve uzun dönemde monopol piyasalarında firma dengesi ve monopolün gücünün tespiti, fiyat farklılaştırma ve kar maksimizasyonun analizi.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Monopollü Rekabet Piyasası: Piyasaya giriş ve ürün farklılaştırma ve kar maksimizasyonuna yönelik stratejilerin analizi.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Oligopol Piyasası: Oligopol piyasasının yapısı, rekabetçi ve anlaşmalı koşullarda analizi.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Üretim faktörleri talebi ve emek piyasası
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Faiz, Rant, Kâr Oluşumu
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Genel Denge ve Refah Teorisi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı117118
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
OÇ-2
1
3
1
2
5
1
2
1
3
1
1
3
OÇ-3
2
1
3
3
4
2
3
1
1
1
1
3
OÇ-4
3
3
2
2
3
2
3
1
3
2
2
2
OÇ-5
4
4
4
5
3
2
4
2
3
1
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu