Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makro Ekonomi
Ders Kodu: IYO104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

İktisadi hayatın kavranması, makro ekonomik olaylara ilişkin temel kavramların anlaşılması ve rasyonel davranışın öğrenilmesi, Milli Gelirin teşekkülü, Klasik, Keynezyen makro iktisat teorisi, IS-LM modeli ekseninde dışa kapalı ve açık ekonomide makro modelin analizi ve AS- AD analizi çerçevesinde çeşitli makro iktisadi olaylar analiz edilecektir

Özet İçerik

Bu derste makro iktisadi olaylar ve iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, Milli Gelirin teşekkülü, Klasik, Keynezyen makro iktisat teorisi, IS-LM modeli ekseninde dışa kapalı ve açık ekonomide makro modelin analizi ve AS- AD analizi çerçevesinde çeşitli makro iktisadi olaylar analiz edilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yıldırım TOPRAK
Öğrenme Çıktıları
1.Makro iktisadi analiz için gerekli temel kavram ve prensiplerini tanımlar.
2.Temel makro iktisadi teorileri açıklar.
3.Makroekonomik analiz için milli gelir, işsizlik, enflasyon, büyüme ve fiyat endeksi kavramlarını açıklar ve bunları ölçer.
4.Klasik, Keynezyen ve IS-LM modellerinde milli gelir dengesinin oluşumu ve değişimlerini grafik yardımıyla analiz eder.
5.Makro ekonomik değişkenler ve makro ekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kemal Yıldırım ve diğerleri, Makro Ekonomi, Seçkin Kitabevi, 2006.
2.Erdal Ünsal, Makro İktisat, İmaj Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Makro ekonominin tarihçesi, araştırma alanları ve temel varsayımları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Ekonomik faaliyet hacminin ölçülmesi, GSMH ve ilgili kavramlar.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Ekonominin üretim kapasitesindeki artışın ölçülmesi; büyüme oranı, fiyat endeksleri, enflasyon oranı ve faiz oranı.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerin ölçülmesi; ödemeler bilançosu, döviz kuru ve ölçülmesi.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Klasik ekonominin varsayımları, işgücü piyasasında denge, mal piyasası ve faiz oranı.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Klasik modelin bazı sonuçları; sermaye birikimi, nüfus artışı ve işsizlik
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Klasik modelde toplam arz ve talep eğrileri ve ekonomi politikalarının etkinliği.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Keynesyen modelin varsayımları, toplam harcamalar, denge gelir düzeyi ve toplam arz eğrisi.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Keynesyen modelde çoğaltan mekanizması ve işleyişi, açık ekonomide denge gelir düzeyi.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
IS-LM modelinin oluşumu, birlikte denge, dengesizlikler ve dengesizliklerin giderilmesi.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
IS-LM modelinde para ve maliye politikalarının güçlü ve zayıf etkileri
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
OÇ-2
5
3
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
OÇ-3
5
1
4
2
1
2
1
1
5
1
1
2
OÇ-4
5
2
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
OÇ-5
5
2
2
1
1
1
2
1
5
1
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu