Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ticaret Hukuku
Ders Kodu: IYO110
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Amaç, ticaret hayatı ve ticaret hayatında karşılaşılan ticaret terimlerinin öğretilmesidir.

Özet İçerik

Ticaret hukukunun esaslarını, ticari işletmenin unsurlarını ve ticari hayata ilişkin kurallarını ve kaynaklarını kavrayabilmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğrenme Çıktıları
1.Tacir sıfatlarını, ticari yargı hükümlerini incelemek
2.Ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini incelemek
3.Ortaklık işlemlerini incelemek
4.Kıymetli evrakları inceleme
5.Günlük yaşamda kullanılan kıymetli evrakın ne anlama geldiği ve kullanımın yaratabileceği muhtemel sonuçları öğrenmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ASLAN, İ.Yılmaz & ERGÜN, Mevci (2011) "Ticaret Hukuku", Ekin Yayıncılık
2. BİLGİLİ, Fatih & DEMİRKAPI, Ertan (2012) "Ticaret Hukuku Bilgisi", Dora Yayınevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ticaret hukuk sistemini sınıflandırmak
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Ticari İş ve hükümleri yorumlamak
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Ticari ve Mali Yargı Sisteminin yapı ve işleyişini izlemek
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Ticaret Sicili işlemlerini izlemek
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izlemek
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Tacir Yardımcılarının görevlerini belirlemek
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Ticaret Unvanı, işletme adı, marka ve patent işlemleri yapmak.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Defter türlerini tanımak.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Rekabet ve haksız rekabet hükümleri ile sonuçlarını belirlemek
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Ticaret Şirketlerini sınıflandırmak
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Ticaret şirketlerinin Pay senetleri ve menkul kıymetlerle ilgili işlemler yapmak
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Ticaret Şirketlerinin iflas ve rehin işlemlerini yapmak
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Kıymetli Evrak, sorumluluklar, ihraç ve devir işlemleri yapmak
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
3
OÇ-2
1
2
2
1
1
5
2
4
1
1
1
1
OÇ-3
1
2
3
4
1
1
3
2
1
2
2
4
OÇ-4
1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
3
1
OÇ-5
1
2
2
1
1
3
3
3
1
1
3
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu