Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Davranış Bilimleri
Ders Kodu: IYO158
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Çalışma ortamındaki kişilerin gerek kendileri, gerek iş arkadaşları gerekse örgütleri ile ilgili algılama, iletişim, öğrenme, motivasyon ve iş tatmini gibi konularda gerekli bilgileri edinmeleri amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu derste kişinin kendini daha iyi tanıması için algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, güdüleme, iş tatmini, tutumlar, gruplar ve liderlik gibi konulara değinilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar.
2.Davranış bilimlerinin incelendiği sistemleri ve etkilendiği çağdaş yaklaşımları anlatır.
3.Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4.Algılama, atfetme, öğrenme süreçlerini ve hatalarını ifade eder.
5.Kişilik Teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar.
6.Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders notları
2.Yılmazer, Eroğlu, Meslek Yüksek Okulları İçin - Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yönetim süreci ve davranış bilimlerinin yönetim sürecindeki yeri
2. Hafta - Teorik
Davranış bilimlerini oluşturan bilim dalları.
3. Hafta - Teorik
Davranış bilimlerinin incelendiği sistemler
4. Hafta - Teorik
Davranış bilimlerinin etkilendiği çağdaş yaklaşımlar
5. Hafta - Teorik
Algılama
6. Hafta - Teorik
Algılama Hataları
7. Hafta - Teorik
Atfetme Süreci ve Hataları
8. Hafta - Teorik
Öğrenme Teorileri ve Çeşitleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Öğrenme ilkeleri ve stratejileri
11. Hafta - Teorik
Örgütte birey ve kişilik, kişilik teorileri
12. Hafta - Teorik
Örgütsel davranışı etkileyen kişilik özellikleri
13. Hafta - Teorik
Güdü çeşitleri ve iş tatmini
14. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav113114
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
4
2
5
2
1
2
4
3
5
2
3
OÇ-2
2
5
4
3
1
5
1
2
4
3
3
4
OÇ-3
4
5
3
2
3
3
4
5
1
2
4
4
OÇ-4
1
2
3
2
4
4
5
3
3
4
2
1
OÇ-5
2
4
5
3
1
5
2
4
3
1
5
2
OÇ-6
3
2
1
3
2
5
4
5
5
2
1
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu