Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Borçlar Hukuku
Ders Kodu: IYO162
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle incelemek.

Özet İçerik

Bu derste özel hukuk bağlamında borçlar hukuku genel hükümleri anlaşılıp analitik düşünme geliştirilmeye çalışılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Borç kavramını tanımlar ve kaynaklarını ayırt eder
2.Borç türlerini ve taraflarını ayırt eder
3.Sözleşme kavramını tanımlar
4.Sözleşmenin şeklini ve konusunu belirler
5.Yasal süreçleri ve türlerini tanımlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.KAYAR İsmail, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Özel Borç İlişkileri), Detay Yuayıncılık, Ankara,2001
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi
2. Hafta - Teorik
Borçların Doğumu
3. Hafta - Teorik
Borçların Hükümleri
4. Hafta - Teorik
Borçların Sona Ermesi
5. Hafta - Teorik
Borçlarda Özel Durumlar
6. Hafta - Teorik
Alacağın Temlik ve Borcun Nakli
7. Hafta - Teorik
Mülkiyetin Devrini Amaçlayan Sözleşmeler
8. Hafta - Teorik
Kullanma ve Yararlanma Hakkı Veren Sözleşmeler
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
İş Görme Sözleşmeleri
11. Hafta - Teorik
Teminat Sözleşmeleri
12. Hafta - Teorik
Borç İlişkisinin Nitelikleri
13. Hafta - Teorik
Borç İlişkilerinden Doğan Haklar ve Yükümlülükler
14. Hafta - Teorik
Alacağın temliki, borcun yüklenmesi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav113013
Dönem Sonu Sınavı118119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
4
3
2
1
4
2
3
1
4
5
2
OÇ-2
3
2
5
1
4
3
2
5
4
2
2
3
OÇ-3
5
4
3
2
1
4
2
3
1
4
5
2
OÇ-4
3
2
5
1
4
3
2
5
4
2
2
3
OÇ-5
4
3
4
3
3
2
3
4
3
5
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu