Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Pazarlama İlkeleri
Ders Kodu: IYO201
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Pazarlamanın temel ilkeleri ve pazarlama süreçleri hakkında öğrenciye bilgi vermek.

Özet İçerik

Pazarlama ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilmek. Pazarlamanın gelişim sürecini ve günümüz pazarlama anlayışı tanımlayabilmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğrenme Çıktıları
1.Pazar ve pazarlama ile ilgili kavramları öğrenebilme
2.Pazarlama karma elemanlarını tanımlayabilme
3.Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkileri tanımlayabilme
4.Pazar kavramını ve tüketici ve endüstriyel pazarların özelliklerini kavrayabilme
5.Pazar bölümlendirme ve tüketici davranışı konularını kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mucuk İsmet (2010) Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi
2.Tek Ömer Baybars (2006) Pazarlama İlkeleri, Beta Yayın.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Pazarlama bilgi sistemi, Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri.
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi, fiyatlamayı etkileyen faktörler. Fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Dağıtım: Dağıtım kararları, Temel dağıtım kanalları, Dağıtım kanallarının yönetimi, Toptancılık ve perakendecilik.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri; reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış, satış tutundurma.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Hizmet pazarlaması
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı117118
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
3
2
4
1
3
2
1
5
2
1
5
OÇ-2
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1
OÇ-3
3
1
1
1
4
1
3
4
3
3
1
4
OÇ-4
3
2
1
3
4
1
3
3
1
2
1
1
OÇ-5
5
4
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu