Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Maliyet Muhasebesi
Ders Kodu: IYO257
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Maliyet, gider, harcama kavramlarına göre işletmelerde maliyet yöntemlerini tanımak, tekdüzen hesap planına uyumlu olarak muhasebeye uygulamak.

Özet İçerik

Maliyet muhasebesinde temel kavramlar, tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesi, maliyetlerin çeşitli yönlerden sınıflandırılması, üretim maliyetleri ve muhasebeleştirilmesi, maliyet sistemleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Durmuş Ali KIZILYALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1.Gider, maliyet ve zarar kavramlarını ayırt edebilir
2.Üretim işletmelerinin üretim maliyetlerini öğrenir
3.Üretim, hizmet ve ticaret işlemlerinde maliyet hesaplarını düzenleyebilir
4.Üretim işletmelerinde maliyet merkezleri ve maliyet dağıtımını uygulayabilir
5.Sipariş maliyetini yöntemini uygulayabilir
6.Evre maliyetleme yöntemini uygulayabilir
7.Sipariş ve evre maliyetleme yöntemleri ile birim üretim maliyetlerini hesaplayabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Recep ŞENER, Maliyet Unsurları Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
2.Nalan AKDOĞAN, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Maliyet muhasebesine giriş ve maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içindeki yeri
2. Hafta - Teorik
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar
3. Hafta - Teorik
Satışların maliyeti tablosu
4. Hafta - Teorik
Maliyetlerin sınıflandırılması; Üretim maliyetleri
5. Hafta - Teorik
Hammadde maliyetleri; stok değerleme yöntemleri
6. Hafta - Teorik
Son giren ilk çıkar ve İlk giren son çıkar
7. Hafta - Teorik
Ortalama maliyet stok değerleme yöntemleri
8. Hafta - Teorik
İşçilik maliyetleri
9. Hafta - Teorik
Vize Sınavı
10. Hafta - Teorik
Genel üretim maliyetleri
11. Hafta - Teorik
Genel üretim maliyetlerinin dağıtımında birinci aşama
12. Hafta - Teorik
Genel üretim maliyetlerinin dağıtımında ikinci ve üçüncü aşama
13. Hafta - Teorik
Sipariş maliyeti sistemi
14. Hafta - Teorik
Evre maliyeti sistemi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı117118
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)99
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
5
3
4
1
5
2
3
2
4
5
2
OÇ-2
3
2
5
4
1
2
3
5
1
2
4
4
OÇ-3
3
2
3
5
4
2
1
4
5
2
3
3
OÇ-4
5
2
3
1
4
2
3
4
2
3
4
2
OÇ-5
2
4
5
3
1
5
2
5
2
3
2
1
OÇ-6
5
2
3
5
2
5
4
1
2
3
5
4
OÇ-7
5
2
3
1
4
2
5
3
4
1
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu