Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Para Banka
Ders Kodu: IYO263
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı para, para otoritesi, para politikasi, parasal aracı ve kurumlar ile ilgili ekonomik kavramları kullanarak, modern ekonominin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışmaktır.

Özet İçerik

Para teorisinin kavramsal çerçevesi. Finansal sistem ve para. Paranın tanımı ve fonksiyonları. Para türleri. Para arzı analizi. Parasal taban ve para arzı. T.C.Merkez Bankası ve temel parasal göstergeler. Klasik sistem (paranın dolaşım hızı, miktar teorisi,para talebi ve faiz oranının belirlenmesi). Keynezyen sistem (para talebi ve faiz oranının belirlenmesi). IS-LM analizi. Para ve enflasyon süreci. Parasal aktarım mekanizmaları. Monetarist ve post-keynezyen modeller. Para politikasının Amaç ve Araçları. Para Politikasının Göstergeleri. Para Politikasında gecikme Sorunu. Para Politikası Türleri. Merkez Bankası Stratejileri. Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Kredibilitesi (Türkiye Örneği). Merkez Bankası Bilançosu Analizi. Türkiye'de Para Politikası Uygulamaları. Tartışma:Enflasyon Hedeflemesinin Teorik Çerçevesi ve Türkiye Örneği

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Para, kur ve maliye politikalarını birbirleriyle ilişkilendirir.
2.Öğrenciler finansal riskleri tanımlayabilir, yeni ürün ve hizmetler önerebilirler.
3.Öğrenci finansal sisteme ilişkin tabloları inceler ve yorumlar, böylece analitik düşünce yapısı güçlenir.
4.Para politikalarının uygulanabilirliği ve başarısı değerlendirilir.
5.Ders sonucunda öğrenciler uygulanan ve uygulanması gereken politikaları anlayacak ve tartışabileceklerdir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nur Keyder ve Evrim İ. Ertunga(2012) Para Teori – Politika – Uygulama12. baskı, Muhammet Akdiş (2011) Para Teorisi ve Politikası, Gazi Kitapevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Para Kavramı ve Para Sistemleri
2. Hafta - Teorik
Para Talebi ve Para Miktarı Tanımları
3. Hafta - Teorik
Para Üretimi Ve Para Arzının Belirlenmesi
4. Hafta - Teorik
Finansal Piyasalar Ve İşlevleri
5. Hafta - Teorik
Finansal Kurumlar
6. Hafta - Teorik
Merkez Bankacılığı Ve Para Kurulu Sistemi
7. Hafta - Teorik
Para Politikasının Amaçları Ve Araçları
8. Hafta - Teorik
Para Politikasının Tanımı, Türleri Ve Göstergeleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Açık Ekonomilerde Para Politikası
11. Hafta - Teorik
Parasal İstikrarsızlık Sorunu, Kamu Açıkları, Enflasyon
12. Hafta - Teorik
Alternatif Para Politikası Stratejileri
13. Hafta - Teorik
Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları
14. Hafta - Teorik
Türkiye'de Yaşanan Krizler Ve Çözüm Önerileri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
5
4
1
2
3
3
2
4
5
5
2
OÇ-2
2
5
5
4
2
3
3
2
1
4
5
3
OÇ-3
3
5
4
1
2
3
3
2
4
5
5
2
OÇ-4
2
5
5
4
2
3
3
2
5
4
5
3
OÇ-5
3
5
4
1
2
3
3
2
4
5
5
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu