Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Şirketler Muhasebesi
Ders Kodu: IYO269
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme, Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermeye değişikliklerini, kar zarar dağıtımını vergilendirilmelerini, birleşmelerini, tasfiyeleri, tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme

Özet İçerik

Temel kavramlar, adi şirketlerle ilgili bilgiler, kolektif şirketlerin kuruluşu sermaye değişikliği ve muhasebe kayıtları, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, adi komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, anonim şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, kar/zarar dağıtımı, tasfiye işlemleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Şirketler muhasebesini tanımlayabilirler
2.Şirketler muhasebesi ve finansal muhasebe arasındaki ilişkileri açıklayabilirler
3.Şirketlere ait muhasebe işlemlerini yapabilirler
4.Şirketleri türlerine ayırarak bunlara ilişkin muhasebe uygulamalarını çözebilirler
5.Şirketlerde tasfiye işlemi yapabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yunus KİSHALI, Şirketler Muhasebesi, Beta Basım Yayım Dağıtım.
2.Yurdakul ÇALDAĞ, Şirketler Muhasebesi, Gazi Kitabevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel kavramlar, işletme ve şirket kavramları, şirket türleri, şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri
2. Hafta - Teorik
Kolektif şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
3. Hafta - Teorik
Kolektif şirketlerde sermaye artırırım ve azaltım sebepleri, yolları, sermaye artırım işlemleri ve kayıtları
4. Hafta - Teorik
Kollektif şirketlerde kar ve zarar dağıtımı, yolları, işlemleri ve kayıtları
5. Hafta - Teorik
Kollektif şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri, tasfiye kayıtları
6. Hafta - Teorik
Komandit şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
7. Hafta - Teorik
Limited şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
8. Hafta - Teorik
Limited şirketlerde sermaye artırım ve azaltım sebepleri, yolları, işlemleri ve kayıtları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
10. Hafta - Teorik
Limited şirketlerde vergi matrahının hesaplanması, kapanış kayıtlarının yapılması, kar ve zarar dağıtımı için gerekli işlemler, dağıtım yolları ve kayıtları
11. Hafta - Teorik
Limited şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri ve tasfiye kayıtları.
12. Hafta - Teorik
Anonim şirketlerin özelikleri, kuruluş işlemleri ve kuruluş kayıtları
13. Hafta - Teorik
Anonim Şirketlerde vergi matrahının hesaplanması, kapanış kayıtlarının yapılması, kar ve zarar dağıtımı için gerekli işlemler, dağıtım yolları ve kayıtları
14. Hafta - Teorik
Anonim şirketlerde tasfiye sebepleri, tasfiye işlemleri, tasfiye kayıtları
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
5
2
4
3
5
2
1
4
5
4
3
OÇ-2
4
3
5
2
1
3
5
1
3
2
1
1
OÇ-3
5
2
1
2
4
3
5
2
1
4
2
2
OÇ-4
3
2
5
4
4
4
3
1
2
2
1
3
OÇ-5
4
3
5
2
1
3
5
1
3
2
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu