Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Üretim Yönetimi
Ders Kodu: IYO202
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Üretim felsefesi üzerinde durularak üretim kaynaklarının ve araçlarının yönetilmesi teknikleri öğretilerek, bunların ülke ekonomisi açısından önemi vurgulanarak kaynak verimliliği ve süreç etkinliği sağlanması ve arttırılması üzerinde odaklanılacaktır.

Özet İçerik

Dersin İçeriği Bu derste, üretim kavramı üzerinde durularak üretim sisteminin ve onun çevresi ile birlikte girdi-işlem-çıktı süreci içindeki akışa paralel olarak ve yukarıda bahsedilen öğrenme çıktılarının öğrenciler tarafından kavranabilmesi için gerekli bilgiler verilerek teknikler öğretilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğrenme Çıktıları
1.Üretim ve üretim yönetimi söz konusu olduğunda, gerekli kavram ve ilişkileri yorumlayarak görev tanımlarını oluşturur.
2.Üretilecek mal ve hizmetler için hangi tür girdilere ihtiyaç duyulacağını belirler. Bunların kullanım düzeylerini hesaplar ve uygun mal/hizmet kombinasyonlarına karar verir.
3.Yeni işyeri/fabrika kurulmak istendiğinde en uygun kuruluş yeri seçimi için değerlendirme yapar. Mevcut işyerinde/tesiste yerleşim değişikliklerini önerir ve uygular.
4.Tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için yeni ürün geliştirme veya tasarım değişiklikleri sürecini planlar ve yönetir. Ürün hayat seyri için üretim stratejilerinin oluşturulmasında mühendislik ve işletme yönetimi kararlarına katkıda bulunur.
5.Kalite kontrolü ve toplam kalite yönetimi konularını anlayabilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ÜRETEN Sevinç, Üretim İşlemler Yönetimi/ Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Üretim, üretim yönetimi kavramlarının tanıtılması, üretim yönetimindeki tarihsel gelişim, üretim yönetiminde planlama kavramı, üretim yönetimi stratejileri, üreim yönetiminin işletme organizasyonu içindeki yeri.
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Üretim sistemi kavramı, üretim sistemlerinin çeşitleri ve özellikleri .
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Üretim yönetiminde misyon, vizyon, strateji ve taktikler. Yönetimde planlama kavramı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Üretimde verimlilik ve etkinlik, kaynakların verimli kullanılması, değişken ve sabit kaynakların verimli yönetilmeleri.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Talep tahmin yöntemleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Talep tahmin yöntemleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Kuruluş yeri seçimi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Kuruluş yeri seçimi
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Kuruluş yeri düzenleme
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Kuruluş yeri düzenleme
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Lojistik Yönetimi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Lojistik Yönetimi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ara Sınav116117
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
1
3
5
1
4
3
3
1
1
2
OÇ-2
2
1
2
3
5
1
4
3
3
3
1
1
OÇ-3
2
1
4
3
5
1
5
3
3
3
1
3
OÇ-4
2
1
1
2
5
1
1
4
3
3
1
4
OÇ-5
2
1
4
3
5
1
5
3
3
3
1
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu