Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Finansal Yönetim
Ders Kodu: IYO204
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bir işletme için finansmanın önemini kavrayabilme, oranlar yoluyla işletme hakkında bilgi edinmek. İşletme sermayesi kaynaklarının özellikleri ve işletme sermayesi yönetimi stratejileri, yatırım kavramı ve yatırım kararlarında uygulanan yöntemleri kavrayabilme.

Özet İçerik

Finansmanın temel kavramları ve finansal analiz araçları, paranın zaman değeri, işletme sermayesi yönetimi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, kaynak maliyeti

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Durmuş Ali KIZILYALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1.Finansal yönetim kavramlarını açıklayabilir
2.Paranın zaman değerini açıklayabilir
3.Firmaların mali tablolarındaki verileri; likidite, karlıklık, faaliyet ve kaldıraç gibi çeşitli açılardan ayırt edebilirler
4.İşletme sermayesi yönetiminin önemini açıklayabilir
5.Mali bilgilerin karar verme ve diğer maksatla nasıl kullanıldığını açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.AKGÜÇ Öztin, Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Finansman ile ilgili temel kavramlar
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Paranın zaman değeri; basit faiz
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Bileşik faiz, anüite
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Finansal Analiz
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Finansal planlama, bütçeleme, nakit bütçesi, proforma finansal tablolar
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Finansal planlama, bütçeleme, nakit bütçesi, proforma finansal tablolar
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Başabaş analizi, kaldıraç dereceleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
İşletme Sermayesi Yönetimi ve analizi
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Alacak ve nakit Yönetimi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Stok yönetimi ve analizi
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi (sermaye bütçelemesi teknikleri)
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Kısa, orta ve uzun vadeli finansman kaynakları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141356
Ara Sınav116117
Dönem Sonu Sınavı122123
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
2
4
2
1
3
3
2
4
2
1
3
OÇ-2
4
1
5
1
1
3
3
1
3
2
1
2
OÇ-3
3
1
5
1
1
4
3
3
3
1
1
3
OÇ-4
1
1
3
1
1
2
3
1
3
2
1
3
OÇ-5
5
3
2
2
2
4
5
4
5
3
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu