Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hizmet Pazarlaması
Ders Kodu: IYO256
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların öğrencilere anlatılmasıdır. Hizmet pazarlama karması elemanları, hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğinin açıklanmasıdır.

Özet İçerik

Bu dersin içeriği, hizmet pazarlaması kavramının tanımı ile hizmet pazarlaması faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve hizmet pazarlama sürecinin elemanları olan hizmet pazarlama karmasının anlatılması ve hizmet işletmelerinde müşteri şikayetleri ve müşteri tutma yollarının ele alınmasıdır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğrenme Çıktıları
1.Hizmet pazarlamasının temelini teşkil eden kavram ve olguları açıklar.
2.Hizmet kalitesi, müşteri beklentileri ve müşteri memnuniyeti kavramlarını sentez ederek, uygulamaya yönelik önerilerde sunar.
3.Hizmet sektöründe fiyatlandırma konusuna ilişkin temel ilkeleri bilir ve uygun fiyatlandırma stratejileri oluşturur
4.Hizmet kalitesi, müşteri beklentileri ve müşteri memnuniyeti kavramlarını sentez ederek, uygulamaya yönelik önerilerde sunar
5.Hizmet sektöründe arz ve talep yönetimi konularında analizler yapar ve pazarlama stratejileri oluşturur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.• Öztürk Ayşe (2006) Hizmet Pazarlaması, Ekin Kitabevi, Karahan Kasım (2000) Hizmet Pazarlaması, Beta Yayınevi, İslamoğlu Ahmet vd. (2006) Hizmet Pazarlaması, Beta Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hizmet pazarlamasına giriş
2. Hafta - Teorik
Müşteri tatmini ve hizmet kalitesi
3. Hafta - Teorik
Müşteri beklentileri ve yönetimi
4. Hafta - Teorik
Tüketici davranışları ve hizmet kalitesinin algılanması
5. Hafta - Teorik
Hizmet sunumunda fiziksel öğeler
6. Hafta - Teorik
Hizmet pazarlamasında ürün kavramı
7. Hafta - Teorik
Hizmetlerin fiyatlandırılması
8. Hafta - Teorik
Hizmet sektöründe arz-talep yönetimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Müşteri şikayetleri yönetimi
11. Hafta - Teorik
Müşteri tutma yolları
12. Hafta - Teorik
Bireysel hizmetlerde müşteri tatmin yöntemleri
13. Hafta - Teorik
İlişkisel pazarlama
14. Hafta - Teorik
Örnek olaylar
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
2
3
5
5
1
2
3
5
4
2
3
OÇ-2
5
2
3
5
1
2
5
4
3
2
1
5
OÇ-3
4
2
3
5
5
1
2
3
5
4
2
3
OÇ-4
5
2
3
5
1
2
5
4
3
2
1
5
OÇ-5
4
2
3
5
5
1
2
3
5
4
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu