Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Pazarlama Yönetimi
Ders Kodu: IYO260
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Amaç öğrencilere pazarlamanın, pazarlamanın ilkelerinin, pazarlama yönetimi ve pazarlama performansının öğretilmesidirmesidir.

Özet İçerik

Bu derste pazarlama karmasının anlatılması ve pazarlama yönetimi fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkelere değinilecektir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlar ve örnekler verir.
2.Pazar çevresi kavramını açıklar, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz eder
3.Pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirler.
4.Satış stratejisi geliştirebilmek
5.Satış tahmini yapmaya katkıda bulunabilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İslamoğlu Hamdi (2006) Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınevi.
2.Yükselen Cemal (2007) Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlamaya giriş
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Pazarlama çevresi ve Pazar fırsatlarının izlenmesi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Tüketici davranışları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Pazar bölümlendirme, hedef Pazar seçimi ve konumlandırma
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Ürün kararları ve yönetimi
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Fiyat ve fiyatlandırma
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Tutundurma çabaları: reklam, satış tutundurma, kişisel satış ve halkla ilişkiler
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Kişisel satış ve satış yönetimi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Dağıtım kanalları ve dağıtım politikaları
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Toptancılık ve perakendecilik
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Pazarlama yönetimi ve stratejik pazarlama planlaması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Pazarlama kontrolü ve pazarlamada sosyal sorumluluk.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112113
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
1
1
1
5
1
4
4
4
4
1
1
OÇ-2
1
2
1
3
5
1
4
3
4
4
1
5
OÇ-3
1
1
2
3
5
1
4
4
1
3
1
5
OÇ-4
1
2
1
3
5
1
4
3
4
4
1
5
OÇ-5
1
1
2
3
5
1
4
4
1
3
1
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu