Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kamu Maliyesi
Ders Kodu: YY108
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı, teorik olarak; kamu maliyesinin özellikleri ile kamu giderleri ve kamu gelirleri hakkında bilgi vermektir.

Özet İçerik

Kamu maliyesinin tanımı ve konusu, Kamu Harcamalarının tanımı, çeşitleri, sınıflandırılması ve etkileri, Kamu Gelirlerinin tanımı, çeşitleri, sınıflandırlması ve etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Kadriye BİLİR
Öğrenme Çıktıları
1.Kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
2.Kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilir.
3.Mali konular ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilir.
4.Maliye politikasının ekonomik hayat üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
5.Devlet bütçesi, süreci ve denetimi kavramlarını tanımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.• Naci B.Muter, A.Kemal Çelebi, Süreyya Sakınç, Kamu Maliyesi, Emek Matbaası, Manisa, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kamu kesimi - özel kesim ayrımı
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
2. Hafta - Teorik
Kamu kesimi faaliyet alanına ilişkin görüşler
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
3. Hafta - Teorik
Kamu kesimi faaliyet alanı - I
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
4. Hafta - Teorik
Kamu kesimi faaliyet alanı - II
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
5. Hafta - Teorik
Kamu Harcamasının tanımlanması
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
6. Hafta - Teorik
Kamu harcamasının sınıflandırılması
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
7. Hafta - Teorik
Kamu harcamalarının artışı ve nedenleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
8. Hafta - Teorik
Kamusal finansman kavramı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Kamu gelirlerinin türleri ve sınıflandırılması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
11. Hafta - Teorik
Vergi kavramı
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
12. Hafta - Teorik
Vergileme tekniği ve ilkeleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
13. Hafta - Teorik
Vergilemenin sınırları
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabından İlgili Bölümleri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav112012
Dönem Sonu Sınavı116117
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
4
1
3
1
1
3
1
1
4
2
1
3
OÇ-2
5
2
5
1
1
3
1
1
4
1
1
1
OÇ-3
3
1
4
1
1
4
1
1
4
2
1
1
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu