Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Vergi Hukuku
Ders Kodu: YY209
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders ile; Öğrencinin,Vergiye ilişkin temel kavramları, mükellef hak ve ödevlerini vergilendirme sürecini ve süreleri,uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yollarını kavraması ve vergi borç ve ceza işlemlerini takip edebilmesinin yanı sıra vergi idaresinin yapısını incelemesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Vergiye İlişkin Temel Kavramlar ve Vergilendirme İşlemleri, Vergi İdaresi ve Görevleri, Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Kadriye BİLİR
Öğrenme Çıktıları
1.Vergiyi tanımlayabilerek ,vergi hukukunun konusu,kapsamı hukuk sistemi içindeki yerini açıklayabilirler
2.Vergi Mükellefi, ödevleri , Vergi Sorumlusu, • ve mükellef arasındaki farkları, sorumluluk hallerini ve bunların ayırımını yapabilirler
3.Verginin konusunu ,tarh şekillerini ve vergilendirme sürecini, vergi hukukundaki süreleri açıklayabilirler
4.Vergi idaresinin yapısı, vergi denetiminin önemi ve gereği hakkında bilgi sahibi olurlar.
5.Vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olurlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin, 2012.
2.D.Şenyüz, M.Yüce, A.Gerçek, Vergi Hukuku, Ekin Yayınevi, 2012.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Vergi teorisi ile ilgili genel açıklamalar
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
2. Hafta - Teorik
Vergi hukukunun konusu,kapsamı hukuk sistemi içindeki yeri
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
3. Hafta - Teorik
Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi ,Vergi hukukunun kaynakları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
4. Hafta - Teorik
Vergi İdaresi, Vergi Mükellefi, Vergi Sorumlusu
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
5. Hafta - Teorik
Vergiyi doğuran olay ve verginin tarhı
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
6. Hafta - Teorik
Verginin tebliği, tahakkuku, tahsili
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
7. Hafta - Teorik
Mükelleffin ödevleri ve vergi denetimi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
8. Hafta - Teorik
Vergi hukukundaki süreler
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Vergi suç ve cezaları I
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
11. Hafta - Teorik
Vergi suç ve cezaları II
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
12. Hafta - Teorik
Vergi alacağının korunması
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
13. Hafta - Teorik
Zaman aşımı, uzlaşma ve hataların düzeltilmesi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
14. Hafta - Teorik
Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitaplarının İlgili Bölümleri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1404
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)51
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
OÇ-2
2
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1
4
OÇ-3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu