Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Marka Yönetimi
Ders Kodu: PRL204
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

İşletme amaç ve stratejilerine göre, markanın tanınması ve duyurulmasını sağlamak.

Özet İçerik

Marka konumlandırma ile satış strateji ve uygulamalarını uyumlaştırabilmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Bütünleşik pazarlama iletişimi ile marka iletişimi ilişkisini kurabilme.
2. Marka imajını güçlendirme yöntemlerini sıralayabilme.
3.Markanın tanınma ve duyurulma yöntemlerini uygulayabilme.
4.Küresel iş dünyasının marka yönetimi üzerindeki etkilerini açıklayabilme
5.Marka değerini ölçebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Duygu Fırat,Ahmet Hamdi İslamoğlu,Stratejik Marka Yönetimi,Beta Basım Yayım,2011,İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Pazarlama yönetimi içinde marka stratejilerinin yeri ve önemi.
2. Hafta - Teorik
Marka kavramı ve uygulamalarında tarihsel geçmiş.
3. Hafta - Teorik
Marka tanımları; Türk Markalar Kanununa göre marka, marka türleri.
4. Hafta - Teorik
Tüketiciler açısından marka anlamları, marka değeri kavramı
5. Hafta - Teorik
Tüketici temelli marka değerini oluşturan varlıklar.
6. Hafta - Teorik
Marka sadakati, marka farkındalığı, algılanan kalite.
7. Hafta - Teorik
Marka çağrışımları, temel marka kararları.
8. Hafta - Teorik
Marka stratejileri: çok marka kullanım kararı, marka yayım kararı.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
10. Hafta - Teorik
Markanın yeniden konumlandırılması kararı.
11. Hafta - Teorik
Ürün ve marka özellikleri.
12. Hafta - Teorik
Tüketici marka algılamasında fiyat ve kalite değerlemesi.
13. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
14. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı (Final)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150237
Ara Sınav1505
Dönem Sonu Sınavı1505
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)47
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
2
5
3
3
3
2
2
3
2
OÇ-3
3
3
3
2
5
2
3
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
2
2
2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu