Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası İşletmecilik
Ders Kodu: PRL254
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin, uluslararası işletmecilik hakkında temel bilgilere sahip olmasıdır.

Özet İçerik

Firma stratejileri oluşturabilme yeteneğini geliştirmek. Ülkelerarası farklılıklar, dış pazarlara giriş yöntem ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Uluslararası işletme yönetiminin temel kavramlarını açıklama ve strateji geliştirme sürecini analiz etme becerisi kazanmak.
2.Uluslararası işletmelerde stratejiler ve yapılar hakkında temel kavramları açıklamak ve fonksiyonlarını ve rollerini tanımlamak.
3.Dünya ülkeleri arasında politik, kültürel ve yasal uygulamalar açısından farklılıkları açıklamak
4.Uluslarararası ticaret ve yatırımlarda ekonomik ve politik faktörleri tanımlayabilmek
5.Uluslararası işletmelerde organizasyon yapılarını ve farklılıklarını anlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çağrı Bulut, İge Pınar, Uluslararası İşletmecilik - Temel Kavramlar, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Uluslar arası ticaretin temelleri ve gelişimi.
2. Hafta - Teorik
Uluslar arası işletmeciliğin kapsamı ve etkileyen çevresel faktörler.
3. Hafta - Teorik
Uluslararası İş Geliştirme faaliyetleri ve kapsamı, politik ekonomi.
4. Hafta - Teorik
Çok Uluslu Şirketler ve Temel Teoriler.
5. Hafta - Teorik
Kültür Kavramı ve Uluslararası İşletmecilik Açısından Önemi, kültürel farklılıklar, iş kararlarında etkileri.
6. Hafta - Teorik
Uluslararası, Çokuluslu ve Uluslarar Ötesi Firma Stratejilerinin Karşılaştırılması.
7. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmelerde Yönetim. planlama, organizasyon, liderlik, kontrol.
8. Hafta - Teorik
Pazara Girişin ve Pazarlamanın Yönetimi. İhracat, lisanslama, doğrudan yatırımlar.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav (Vize)
10. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkilerin Yönetimi.
11. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmelerde Karar Verme ve Organizasyon.
12. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmelerde Şirket Planlaması.
13. Hafta - Teorik
Uluslar arası işletmeler ve gelişmekte olan ülkeler, değişimler yatırım ve ticaretin değişen yönleri.
14. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150237
Ara Sınav1505
Dönem Sonu Sınavı1505
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)47
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu