Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri
Ders Kodu: KPO159
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 1
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

İşletmecilikle ilgili temel kavramların öğrencilere anlatılmasıdır. İşletme kuruluşu, işletme fonksiyonları ve işletme çevresine ilişkin yönetimle ilgili kavramlar açıklanmaktadır.

Özet İçerik

Bu dersin içeriği; işletme kavramının tanımı ile işletme faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve işletmenin fonksiyonlarının anlatılmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar
2.Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir
3.İşletme çevresine ilişkin yönetimle ilgili kavramları açıklayabilir
4.İşletme fonksiyonlarına ilişkin yönetimle ilgili kavramları açıklar
5.İşletme kuruluşuna ilişkin yönetimle ilgili kavramlar açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Karalar Rıdvan, Genel İşletme, Seçkin Yayıncılık, 2011
2.Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, 7. basım, Kültür Üniversitesi Yayınları, 1999,
3.Mucuk, İsmet ( 2011), Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İşletme ve işletme yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme
2. Hafta - Teorik
İşletme çeşitleri, hukuki açıdan işletme çeşitleri
3. Hafta - Teorik
İşletmenin kuruluş çalışmaları, işletme büyüklüğü
4. Hafta - Teorik
İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
5. Hafta - Teorik
Yönetimin tanımı, anlamı ve yönetim fonksiyonları, yönetim kademeleri ve yönetici becerileri
6. Hafta - Teorik
Yönetim karar verme, toplam kalite yönetimi, yönetimle ilgili yeni kavram ve teknikler
7. Hafta - Teorik
Üretim ve üretim yönetimi, başabaş analizi, üretim teknolojilerindeki son gelişmeler
8. Hafta - Teorik
Üretim planlaması ve denetimi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Stok yönetimi, iş etüdü, kalite kontrol
11. Hafta - Teorik
Pazarlama tanımı, fonksiyonları, pazarlama araştırmaları, tüketiciler ve Pazar özellikleri
12. Hafta - Teorik
Pazar bölümlendirme, ve hedef Pazar seçimi, uluslararası pazarlama
13. Hafta - Teorik
Finans, insan kaynakları
14. Hafta - Teorik
Halkla ilişkiler, AR-GE, işletme yönetiminde karar verme ve karar süreci
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1404
Dönem Sonu Sınavı1404
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
OÇ-2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
2
2
3
OÇ-3
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
3
3
OÇ-4
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
3
OÇ-5
2
2
2
2
3
2
5
2
2
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu