Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu: KPO154
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı öğrenciye sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerini tanıtmaktır

Özet İçerik

Bilim ve yöntem, tabii bilim-sosyal bilim farkı, sosyal araştırmaların nicel ve nitel metotları, veri toplama teknikleri, verileri ölçme ve yorumlama, teoriler, varsayımlar ve modeller, örneklem teknikleri, anket hazırlama, araştırma sonuçlarının genel değerlendirmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Halil TEKATLI
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilim felsefesini açıklar
2.Bilimsel araştırmalarda kaynak kullanma ve atıf verme yöntemlerini sıralar
3.Araştırma önerisi geliştirir, başından sonuna araştırma sürecini tasarlar
4.Nicel ve nitel araştırma tekniklerinden en az birini kullanır
5.Sosyal bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerini tanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2005
2.Bilimsel Araştırma Teknikleri, İslamoğlu, H.A., Beta Yayınları, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kütüphane tanıtımı ve kullanımı
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
2. Hafta - Teorik
Bilimsel eserlerde kaynak gösterme kuralları I
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
3. Hafta - Teorik
Bilimsel eserlerde kaynak gösterme kuralları II
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
4. Hafta - Teorik
Atıf sistemleri
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
5. Hafta - Teorik
Paradigma kavramı; bilim ve toplum
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
6. Hafta - Teorik
Sosyal bilimlerin doğuşu ve gelişimi; sosyal bilimlerde pozitivist ve pozitivist-ötesi yaklaşımlar
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
7. Hafta - Teorik
Kuram, hipotez; varsayım kavramları; tümdengelim ve tümevarım
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
8. Hafta - Teorik
Araştırma konusu seçimi; araştırma taslağı ve teklifi; araştırmanın sınırlılıklarının belirlenmesi, kaynak arama-tarama.
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ara sınav
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Örnekleme tanımı, türleri ve teknikleri; araştırmada güvenilirlik ve geçerlilik; araştırma etiği
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
11. Hafta - Teorik
Nitel ve nicel veri toplamaya genel bir bakış; anket tekniği
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
12. Hafta - Teorik
Görüşme tekniği; örnekolay yöntemi; gözlem yöntemi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
13. Hafta - Teorik
İçerik analizi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
14. Hafta - Teorik
Sözlü tarih, içerik analizi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabının ilgili bölümü
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav114014
Dönem Sonu Sınavı114014
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
OÇ-2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-3
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
OÇ-5
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu