Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu: IYO213
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Özet İçerik

Bu ders, yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve tanımlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Bahar GÜRDİN
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetim teorilerini değerlendirebilme ve sorgulayabilme
2.Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme
3.Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini çözümleyebilme
4.Planlama, örgütleme ve kadrolama gibi terimleri algılayabilme
5.Yetki, güç ve liderlik konularında bilgi sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ŞİMŞEK M. Şerif, Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Kitabevi, Konya, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yönetim Organizasyonun İşletmecilik İçindeki Yeri ve Önemi
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
2. Hafta - Teorik
Yönetim, Yönetici ve Örgüt Kavramları
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
3. Hafta - Teorik
Yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik Yönetim Düşüncesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
4. Hafta - Teorik
Yönetim düşüncesinin evrimi: Neo-klasik (Beşeri İlişkiler)Yönetim Düşüncesi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
5. Hafta - Teorik
Yönetim düşüncesinin evrimi : örgüt ve çevresi ve modern yönetim düşüncesi (Durumsallık ve Sistem Yaklaşımları)
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
6. Hafta - Teorik
Yönetim Fonksiyonları I :Karar verme ve Planlama
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
7. Hafta - Teorik
Yönetim Fonksiyonları II:Organizasyon , Yöneltme Koordinasyon, denetim
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
8. Hafta - Teorik
Yönetim Süreçleri I: Önderlik
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Yönetim Süreçleri II: Motivasyon
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
11. Hafta - Teorik
Yönetim Süreçleri III: İletişim
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
12. Hafta - Teorik
Hedeflere Göre Yönetim
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
13. Hafta - Teorik
Ödevlere İlişkin Sunular ve Örnek Olay Çalışması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
14. Hafta - Teorik
Yeni organizasyonel model ve teknikler, öğrenen organizasyonlar, yalın organizasyonlar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders kitabından ilgili bölüm
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140235
Ara Sınav1606
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
1
1
1
4
4
1
5
2
1
1
1
5
OÇ-2
1
2
1
3
1
2
5
1
1
4
1
3
OÇ-3
1
2
2
3
3
3
5
3
3
1
1
4
OÇ-4
1
1
1
4
4
1
5
2
1
1
1
5
OÇ-5
1
1
1
4
4
1
5
2
1
1
1
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu