Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Muhasebe Denetimi
Ders Kodu: IYO262
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Dersin amacı mali tabloların denetim yöntemlerini ve standartlarını öğretmektir.

Özet İçerik

Genel Olarak Denetim Kavramı, Denetim Türleri ve Denetim Standartları, Mali Tablo Hesaplarının Denetimi, Denetim Çalışmalarının Tamalanması, Denetim Raporları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Muhasebe denetimi ile ilgili olan temel kavramları ve Denetim standartlarını tam anlamıyla kavrar.
2.Denetimi türlerine ayırarak bunlar arasındaki ilişkiyi gösterir.
3.Kanıt toplama teknikleri ile kanıt türlerini kavrar.
4.Hesapların denetimini uygun bir şekilde yapar.
5.Kısa ve uzun denetim raporu yazma konusunda uzmanlaşır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.• Doç.Dr. Nejat BOZKURT, MUHASEBE DENETİMİ, ALFA YAYINLARI
2.Gürbüz, Hasan, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Genel Olarak Denetim Kavramı
2. Hafta - Teorik
Denetim Türleri ve Denetim Standartları
3. Hafta - Teorik
Mali Tabloların Bağımsız Denetiminin Hedefleri, Denetim Kanıtları ve Prosedürleri
4. Hafta - Teorik
Çalışma Kağıtları, Denetim Sürecinin Aşamaları
5. Hafta - Teorik
Denetim Planlaması, İşletme ile İlgili Temel Bilgilerin Toplanması
6. Hafta - Teorik
Denetimde Risk Planlaması, İç Kontrol Yapısının İncelenmesi ve Kontrol Riskinin Belirlenmesi
7. Hafta - Teorik
Muhasebe Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri, Genel hazırlık Planının ve Denetim Programının Hazırlanması
8. Hafta - Teorik
Muhasebe Denetiminde İstatistiki Örnekleme Yöntemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Mali Tablo Hesaplarının Denetimi
11. Hafta - Teorik
Satış ve Tahsilat Denetimi
12. Hafta - Teorik
Satın Alma ve Ödeme Denetimi, Stok ve Üretim Denetimi
13. Hafta - Teorik
Personel ve Ücret Döngüsü, Kaynak Bulma, Geri Ödeme Döngüsü, Nakit Bakiyelerin Denetimi
14. Hafta - Teorik
Denetim Çalışmalarının Tamalanması, Denetim Raporları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
4
4
4
4
3
4
5
3
4
3
4
OÇ-2
5
4
5
4
4
3
5
3
4
5
3
4
OÇ-3
3
4
5
5
4
3
3
4
3
4
5
4
OÇ-4
5
4
5
4
3
3
3
4
3
5
4
4
OÇ-5
5
4
5
5
5
3
2
2
3
3
2
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu