Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Gıda üretiminde kullanılan teknolojileri öğrenme ve uygulayabilme
2.Güvenli gıda üretimi ile ilgili koşulları bilme ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayabilme
3.Gıda ürünleri üretiminde kullanılan temel işlemleri öğrenme ve uygulayabilme
4.Gıda işletmelerinde hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulayabilme
5.Temel kimya, gıda kimyası ve mikrobiyoloji bilgisine sahip olabilme
6.Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilme
7.Gıda kalite kontrol tekniklerini bilme ve kontrol sonuçlarını gıda mevzuatı açısından değerlendirebilme
8.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
9.Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
10.Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
11.Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme
12.Sektörün istediği nitelikte bir eleman olabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu