Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi - Normal Öğretim
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Önlisans düzeyinde 2 yıllık eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde üniversitelerin; Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gıda Teknikerliği alanında Önisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programından mezun olanlar; gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, yönetmeliğe uygun olarak gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ve gerektiğinde bir denetim raporu düzenleyebilecek yardımcı elemanlar olarak yetişir. Aynı zamanda gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçteki bütün aşamalarda numune alma, alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler. Günümüzde gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıdaların ve üretim yerlerinin depoların, satış yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu işte görevli yeterli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle de sağlık ve çevre sağlığı teknisyenleri belli bir eğitimden geçirilerek bu unvan ile çalıştırılmaktadır. Gıda denetimlerinin sağlıklı yapılabilmesi için teknik bilgi ve becerilere sahip fazla sayıda elemana ihtiyaç bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde üniversitelerin; Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İsletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Staj Durumu
30 gün
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu