Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Yaşlı Bakımı - Normal Öğretim
Yaşlı Bakımı (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksek Okulumuzda 2 yılık (dört yarıyıllık) eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Bu öğrenimi tamamlayanlara ön lisans diploması verilir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülür ve ders birimi AKTS'dir. Ders notu yüzlük sisteme göre verilmektedir. Derslerdeki devam zorunluluğu teorik derslerin %70 ve uygulamalı derslerde da %80’nine katılmak zorundadır. Ders notlarını değerlendirilmesi ise vize %40, final ise %60 oranı alınarak geçme notu olarak değerlendirilir. Uygulamalı dersler için geçme notu 100 üzerinden 60 ve üzeridir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik Fizyoterapi ve rehabilitasyon Hemşirelik
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere YAŞLI BAKIMI alanında ön lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır.Kayıt işlemi için: Lise veya dengi okul diploması ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi aranır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar,Türk Dili ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yaşlı Bakımı bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Yaşlı Bakımı bölümünün temel hedefi; yaşlı bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden belirlenen gereksinimleri doğrultusunda bakım işlerini yerine getiren, bakım işlerine yaşlı, aile ve toplumun katılımını sağlayan, evde ya da kurumda sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yaparak, yaşlı bireye bakım veren mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda huzurevleri ve bakım evlerinde uygulama yaparak, yaşlı bakımı ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler yaşlı bakımı ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde, Belediye huzurevleri ve bakımevlerinde, Geriatri Hastanelerinde ya da hastanelerin geriatri servis ve polikliniklerinde, Sivil Toplum Kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde, Yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, yaşlılar için gündüz merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, UNICEF, ILO ve gönüllü kuruluşlarda, Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler: Beslenme ve diyetetik Fizyoterapi ve rehabilitasyon Hemşirelik
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakım On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar (stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olunması ve toplam 120 kredinin doldurulması zorunludur.
Staj Durumu
Öğrenciler 2.yada 4.dönem sonunda 30 iş günü belirlenen yerlerde yaz stajı yapmak zorundadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu