Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 24
I. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Genel İşletme
BSN121
Zorunlu 3 0 4
Mikro İktisat
BSN123
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe
BSN105
Zorunlu 2 1 3
Genel Hukuk
BSN125
Zorunlu 2 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
BSN151
Bölüm Seçmeli 1 1 4
Halkla İlişkiler
BSN113
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 28
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makro İktisat
BSN122
Zorunlu 3 0 3
Ticari Matematik
BSN124
Zorunlu 3 0 4
İstatistik
BSN110
Zorunlu 2 0 3
Ticaret Hukuku
BSN126
Zorunlu 3 0 4
Genel Bankcaılık
BSN106
Zorunlu 2 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Banka Muhasebesi
BSN102
Zorunlu 1 1 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 16
III. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 12
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bankacılık Mevzuatı
BSN201
Zorunlu 2 0 4
Kamu Maliyesi
BSN203
Zorunlu 2 0 4
Finansal Tablolar Analizi
BSN205
Zorunlu 3 0 4
Temel Kredi Bilgileri
BSN207
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Yönetim
BSN221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
BSN271
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
BSN273
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası Bankacılık
BSN229
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sigorta İşletmeciliği
BSN231
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Devlet Borçları
BSN233
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Türk Vergi Sistemi
BSN235
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
BSN237
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 18
IV. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 10
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Menkul Kıymet Analizi
BSN202
Zorunlu 3 0 3
Bankacılık ve Fon Yönetimi
BSN204
Zorunlu 2 0 2
Sermaye ve Para Piyasaları
BSN206
Zorunlu 2 0 2
Porföy Yönetimi
BSN208
Zorunlu 3 0 3
Staj
BSN200
Zorunlu 0 2 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sorumluluk Sigortacılığı
BSN222
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Meslek Etiği
BSN224
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
BSN226
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Vadeli Piyasa İşlemleri
BSN228
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Maliye Politikası
BSN230
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Borçlar Hukuku
BSN234
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İletişim
BSN236
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Analizi
BSN238
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yabancı Dil
BSN240
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu