Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2.Bankacılık ve Sigortacılık ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3.Bankacılık ve Sigortacılık alanında yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4.Bankacılık ve Sigortacılık alanında büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5.Bankacılık ve Sigortacılık kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek
6.Bankacılık ve Sigortacılık fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hâkim olabildiğini göstermek
7.Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
8.Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
9.İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
10.Bankacılık ve Sigortacılık alanında doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
11.Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneği gelişmiş olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu