Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Lojistik - Normal Öğretim
Lojistik (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bu program, ön lisans seviyesinde bir programdır. Öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Mezuniyet için alınması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrenciler 30 işgünü staj yapmakla yükümlüdürler.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bölümde programlar arası geçiş olanağı henüz bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla bitiren öğrenci, ‘Lojistik Meslek Elemanı ‘ unvanını alır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonuçlarına göre programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler belirlenmektedir. Ayrıca meslek lisesi mezunu öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlar da sınavsız geçiş hakkına sahiptir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler, öğretim yılının ilk iki haftası içinde, dilekçelerine eşdeğer saydırmak istedikleri ders/derslerle ilgili kredi tutarlarını ve ders içeriklerini gösterir belgeleri ekleyerek, ilgili dekanlıklara/müdürlüklere başvurabilirler. Eşdeğer saydırılması istenilen ders/derslerin içerikleri benzer, ilgili öğretim elemanı ve bölüm/program/anabilim dalı görüşü de olumlu ise ilgili kurul bu ders/derslerin eşdeğerliğine karar verebilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerin yeterlilik alabilmeleri için toplam 120 AKTS kredisi alarak derslerin tamamında 4.00 üzerinden en az 2.0/CC, 100 üzerinden 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj yapmış olmak zorunluluğu vardır.
Program Profili
4 yarıyıldan oluşan Lojistik programı ile öğrenciye temel olarak taşıma türleri hakkında bilgi verilmekte, ulaştırma sorunlarına çözüm üretebilme yeterliliği kazandırılmakta ve ulaştırma politikaları hakkında düşünme becerisi geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu ve özel sektöre ait üretim yapan işletmelerle toptancılık ve perakendecilik yapan işletmelerin lojistik bölümlerinde, bu tür işletmelere lojistik hizmet sağlayan işletmelerde iş imkanına sahip olabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Mezun öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) sonuçlarına göre lojistik ve işletme alanlarında lisans düzeyinde eğitimlerine devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Lojistik programı öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Buna göre öğrenciler bir ara sınav, bir final sınavına tabidir. Ara sınav %40, Final sınavı %60 ağırlıklıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için notunun 4.00 üzerinden en az 2.0/CC, 100 üzerinden 60 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğretim programlarında belirlenen derslerden en az 120 AKTS olacak şekilde kayıtlandıkları dersleri ve stajı en az CC/60 notu alarak başarmaları gerekmektedir.
Staj Durumu
Her öğrenci 8 AKTS kredilik 30 işgününe yayılan stajını işletmelerin lojistik kısımlarında ve lojistik hizmet sunan işletmelerde tamamlamak zorundadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu