Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Üretim ve tüketimde ihtiyaç duyulan malların hareketliliğine yönelik esasları bilmek
2.Depo ve stok yönetimine ilişkin kararlar verebilmek
3.Taşıma türlerine ve taşımada kullanılacak ekipmanlara dair karar alabilmek
4.Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde bilişim sistemlerinden yararlanabilmek
5.Lojistik alanını düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuata hakim olmak
6.İşletmecilik, yönetim ve pazarlama konularında fikir yürütebilmek
7.Meslek etiğinin gereklilikleri konusunda duyarlılık taşımak
8.Ulusal ve uluslararası ulaştırma politikaları hakkında fikir yürütebilmek
9.Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak
10.Yaşadığı toplumu ve dünyayı kavrayabilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu