Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. İsmail MERSİNKAYA
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Staj Koordinatörü
Mekatronik Önlisans programımızda endüstriyel otomasyon, kontrol sistemleri, bina otomasyonu, ev ürünleri, imge ve ses işleme, akıllı ölçüm cihazları ve lazer optik sistemlerinin üretiminde planlama, tasarım, keşif ve test işlemleri yapabilen ara eleman yetiştirilmektedir.
Tarihçesi
İsced kapsamında Elektrik ve Otomasyon Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde oluşturulmuştur. Bölümde Mekatronik programı mevcuttur.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Elektrik ve Otomasyon sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik Makinaları Eğitim Seti 2- PLC eğitim Seti 3- Sensörler Eğitim Seti 4- Hidrolik Eğitim Seti 5- Pnömatik Eğitim Seti 6- Elektrik-Elektronik Ölçü Aletleri 7- Tasarım Programlarının Kullanıldığı Bilgisayarlar
Teknik Altyapı
Bölümde 1 Adet Atölye Mevcuttur. Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1- Elektrik Makinaları Eğitim Seti 2- PLC eğitim Seti 3- Sensörler Eğitim Seti 4- Hidrolik Eğitim Seti 5- Pnömatik Eğitim Seti 6- Elektrik-Elektronik Ölçü Aletleri 7- Tasarım Programlarının Kullanıldığı Bilgisayarlar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu