Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Erman AYDIN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Zafer KORKMAZ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet ŞEN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Erman AYDIN
Staj Koordinatörü
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü otomotiv sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bölüm öğrencileri teorik derslerin yanında ağırlıklı olarak okulda mevcut olan otomotiv atölyesi olanaklarından yararlanmakta, gelişen teknoloji ve yeniliklere açık, otomotiv servis ve ekipmanlarını kullanma becerilerini geliştirmektedir.
Tarihçesi
Otomotiv programı 1994-1995 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü altında yer almaya başlamıştır.
Misyon
Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının gereksinim duyduğu, araştıran, çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmektir.
Vizyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı, sanayi ve bölge halkı ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlar.
Fiziki Altyapı
Bölümde 1 Adet Laboratuar Mevcuttur.
Teknik Altyapı
Bölümün Olanakları (Cihaz, Donanım Vb.): 1-Oto lifti 2-Krio 3-Zımpara taşı 4-Akü şarj cihazı 5-Batarya test cihazı 6-Oksi asetilen kaynak makinası 7-Elektrik ark kaynak makinası 8-Kompresör 9-Basınçlı su yıkama makinası
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu