Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Termodinamik
Ders Kodu: OTE211
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı, Temel termodinamik kavramlar ile termodinamiğin genel esaslarını, Motor termodinamiği kavramları, çevrimler, verim hesaplamalarını yapabilme ve motorlarda yanma analizlerini yapabilmektir.

Özet İçerik

Bu derste öğrenciler temel Termodinamik kavramları, maddenin hal değişimlerini, ısı ve iş değişimlerini, ideal gaz denklemi ve hal değişimlerinin detaylarını v.b öğrenilir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hasan BAYRAKTAR
Öğrenme Çıktıları
1.Basit ve motor termodinamik konsepti çevrimlerini bilir.
2.Sıvıların yanma termodinamiğini analiz eder.
3.İş ve ısı enerjilerinin dönüşümünü kavrayabilme,Termodinamiğin genel esaslarını ve temel kanunlarını kavrayabilme
4.Motorda yakıt ve yanma olaylarını kavrayabilme
5.Motor çevrimlerini çizip gerekli hesaplamaları yapmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Termodinamik / Doç.Dr. Selim ÇETİNKAYA / Nobel Yayın Dağıtım-1999/ANKARA
2.Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Yunus A. Çengel. Michael A. Boles, Literatür Yayıncılık, 1996
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar (Sistem, Çevre, Hal Değişimi, Çevrim,) Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu
2. Hafta - Teorik
Isı ve İş Dönüşümleri
3. Hafta - Teorik
Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, P-V, T-S Diyagramları)
4. Hafta - Teorik
Saf Maddenin Termodinamik Özellikleri (Özellik Bağıntıları, P-V, T-S Diyagramları)
5. Hafta - Teorik
İdeal Gaz Denklemi ve İdeal Gazların Hal Değişimleri
6. Hafta - Teorik
Termodinamiğin 1. Kanunu
7. Hafta - Teorik
Termodinamiğin 2. Kanunu
8. Hafta - Teorik
Motor Çevrimleri, Çevrimlerin Karşılaştırılması
9. Hafta - Teorik
İçten Yanmalı Motorlarda İş, Verim, Güç
10. Hafta - Teorik
Motor Performans Karakteristikleri
11. Hafta - Teorik
Yakıtlar, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Yanmanın Fiziksel Analizi, Kimyasal Özellikleri, Buji ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma
12. Hafta - Teorik
Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma Yakıtların Sınıflandırılması, Hidrokarbonlar, Alkoller ve Türevleri, Yanmanın Sınıflandırılması, Yanma Denklemleri
13. Hafta - Teorik
Yanma Sonu Ürünler ve Analizleri, Yakıt ve Yanma ile İlgili Tablolar, Alternatif Yakıtlar ve Yanma
14. Hafta - Teorik
Motorlarda Yanmadan Kaynaklan Vuruntu, Yakıtların Buharlaşması, Vuruntu Mukavemeti
15. Hafta - Teorik
Motorlarda Yanmadan Kaynaklan Vuruntu, Yakıtların Buharlaşması, Vuruntu Mukavemeti
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150230
Ödev40312
Proje3026
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
5
4
3
3
3
2
2
3
3
3
OÇ-2
5
4
3
3
3
2
2
3
3
3
OÇ-3
5
4
3
3
3
2
3
3
3
OÇ-4
5
5
5
5
3
2
3
4
3
OÇ-5
4
4
3
3
2
2
3
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu