Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meslek Etiği
Ders Kodu: DTS267
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Özet İçerik

Etik ve Ahlak Kavramları, Etik Sistemleri, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği, Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları, Sosyal Sorumluluk

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet DUYAR
Öğrenme Çıktıları
1.Etik ve ahlak kavramlarını incelemek
2.Mesleki etik ilkelerine uymak
3.Etik standartlarını öğrenmek
4.Sanayi ve hizmet işletmelerinde çalışan - çalıştıranlar arasında karşılıklı sorumlulukları ve etik davranışları kavramak
5.Etiğe uygun karar verme sürecini anlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öztürk Başpınar, Nuran ve Demet Çakıroğlu(2011), Meslek Etiği, Nobel Akademi
2.Aydın, İnayet (2010), Yönetsel Meslekî ve Örgütsel Etik, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etik ve ahlak kavramları
2. Hafta - Teorik
Etik ve ahlak kavramları
3. Hafta - Teorik
Etik sistemler
4. Hafta - Teorik
Etik sistemler
5. Hafta - Teorik
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler
6. Hafta - Teorik
Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler
7. Hafta - Teorik
Meslek etiği
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Meslek etiği
10. Hafta - Teorik
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları
11. Hafta - Teorik
Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları
12. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk
13. Hafta - Teorik
Sosyal sorumluluk
14. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
OÇ-2
3
OÇ-3
2
OÇ-4
4
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu