Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Koruma
Ders Kodu: AET257
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı,çevreye karşı duyarlılığı arttırarak çevre kirliliğini önlemenin önemini anlatmaktır. Büyük ölçekli tedbirler için ülkelerin nasıl etkin ve verimli bir biçimde yardımlaşabileceği tartışılarak, etkin bir çevre koruma için kullanılacak yöntem ve metodolojiler derste açıklanacaktır. Öğrencilerin, bu dersi aldıktan sonra, çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli olması için temel bir kavrayış ve bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Özet İçerik

Hava, su, toprak kirliliği, geri dönüşüm, çevreye karşı duyarlılık, çevre koruma ilgili büyük resmi anlayarak önemini ve kritik konuları öğreneceklerdir. - çevre korumadaki temel araçları, teknikleri ve ülkelerin prensiplerini öğrenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Merve MUTİ İSTEK
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sorunları hakkında haberdardır.
2.Doğal kaynakları ve özelliklerini bilmek
3.Ekosistemler, biyosfer, enerji kullanımı ve çevre ilişkilerini bilir.
4.Nükleer enerji ve çevre ilişkilerini bilir
5.Atmosfer kirliliğini ve kirleticileri bilir
6.Su kirliği ve kaynaklarını bilir
7.Toprak kirliliği ve kaynakları bilir
8.Tarım ve çevre, pesti sitler ve çevre kirliliği ilişkilerini yorumlar
9.Çevresel etki değerlendirme raporu hazırlama metotlarını bilir
10.Çevresel etki değerlendirme raporu hazırlar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Serpil BARDAKÇI TOSUN, Slayt-İlgili Araştırma Makaleleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanıtım, Çevre ne demektir? Çevre sorunlarından olumlu ve olumsuz olarak etkilenenler kimlerdir?
2. Hafta - Teorik
Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri
3. Hafta - Teorik
Hava, toprak ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi
4. Hafta - Teorik
Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler
5. Hafta - Teorik
Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler
6. Hafta - Teorik
Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması
7. Hafta - Teorik
Çevresel Etki Değerlendirmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi
10. Hafta - Teorik
Su Kalitesinin Yönetimi
11. Hafta - Teorik
Hava Kirliliği Kontrolü
12. Hafta - Teorik
Hava Kirliliği Kontrolü
13. Hafta - Teorik
Türkiye'nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler
14. Hafta - Teorik
Türkiye'nin Çevre Sorunları, dünyada çevre kirliliği ile ilgili alınan tedbir ve önlemler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
2
2
1
4
3
4
3
2
3
3
OÇ-2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
OÇ-3
2
1
4
2
2
2
2
2
2
2
2
OÇ-4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
OÇ-5
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
OÇ-6
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
OÇ-7
1
1
1
1
1
2
3
2
2
2
2
OÇ-8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
OÇ-9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu