Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İletişim ve Beden Dili
Ders Kodu: HİT180
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin iletişimde etkili olabilmenin temel ilkelerini ve etkili iletişimin özelliklerini öğrenmelerini sağlamak.

Özet İçerik

Bu ders bireyler arasındaki iletişim sürecinin temel özelliklerini tanıtarak etkili dinleme, sözlü ve sözsüz iletişim, dönüt verme, empati gibi konulara öğrencilerin dikkatini çekmeyi amaçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. El. Bade CEVİZ
Öğr. Gör. Mine GERGÜN
Öğrenme Çıktıları
1. İletişimin temel öğelerini tanımlayabilecek.
2. Etkili bir iletişim için gerekenleri ortaya koyabilecek
3. Etkili İletişimin Sözel-Yazılı ifadelerin yanında beden dilini de içerdiğinin ayırdına vararak uygulayabilecek.
4. Ders kapsamında öğrendiklerini günlük ve iş yaşamında geliştirebilecek.
5. Etkili İletişimin geçmişten günümüze değerlendirmesini yapabilecek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.-Dr. Recep Tayfun, Etkili İletişim ve Beden Dili, Nobel Yayıncılık, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etkili iletişimin tanımı
2. Hafta - Teorik
İletişimin temel özelliklerinin irdelenmesi
3. Hafta - Teorik
İletişim süreci modelinin irdelenmesi
4. Hafta - Teorik
İletişim sürecini etkileyen faktörlerin belirtilmesi
5. Hafta - Teorik
İletişimde gürültü ve önlemleri
6. Hafta - Teorik
Sözlü, yazılı iletişim
7. Hafta - Teorik
Sözsüz iletişim ve beden dili
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Halkla ilişkiler ve etkili iletişim
9. Hafta - Teorik
Reklam ve etkili iletişim
10. Hafta - Teorik
Genel tekrar
11. Hafta - Uygulama
Sunumlar
12. Hafta - Uygulama
Sunumlar
13. Hafta - Uygulama
Sunumlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
2
OÇ-2
3
OÇ-3
2
OÇ-4
3
OÇ-5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu