Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Ders Kodu: HİT181
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Sosyal sorumluluk başlı başına kuruluşlar açısından doğru konumlandırılması gereken bir iletişim stratejisidir. Aslında kurumsal itibarın yönetilmesine ilişkin uygulamada dikkate alınması gereken en önemli etkenler: çalışan, kurumsal kimlik, vizyon, etik değerler ve elbette kurumsal sosyal sorumluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Bu ders kapsamında bu kavramlar Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte uygulamalı olarak incelenmektedir.

Özet İçerik

Bu ders öğrencilerin etik konular üzerine okuma, yazma ve kendilerini ifade yeteneklerini geliştirmek, etik konular üzerinde eleştirel ve çözümsel düşünmelerini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Ders sosyal sorumluluk tabirinin gelişimini ve anlamını ve kavramın farklı sosyo-kültürel uygulamalarını kapsar. Ayrıca her öğrencinin bi kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşu ile işbirliği yaparak kendi sosyal sorumluluk projesini yaratacak şekilde tasarlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. El. Fevzi Çağrı MENDERES
Öğr. Gör. Rasih Zafer BİLGE
Öğrenme Çıktıları
1.Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması
2.Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi
3.Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması
4.Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesİ
5.Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özgen, Ebru. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, İstanbul:Mavi Ağaç Yayınları, 2006.
2. Kotler, Philip. Kurumsal Sosyal Sorumluluk,(Corporate Social Responsibility) İstanbul:MediaCat Yayınları, 2006.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma
2. Hafta - Teorik
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı, amacı ve önemi
3. Hafta - Teorik
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun gelişimi
4. Hafta - Teorik
Kurumsal İtibar ve Sosyal Sorumluluk ilişkisi
5. Hafta - Teorik
Pazarlama Kavramı içinde Sosyal Sorumluluk Kavramı
6. Hafta - Teorik
STK’ların Sosyal Sorumluluk Projeleri içindeki yerleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8. Hafta - Teorik
Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan sosyal sorumluluk projeleri
9. Hafta - Teorik
Sosyal Sorumluluk projelerinin hayata geçiriliş aşamaları
10. Hafta - Teorik
Cinsiyet ve sosyal sorumluluk
11. Hafta - Teorik
Gönüllülük ve sosyal sorumluluk
12. Hafta - Teorik
Kurumsal sosyal sorumluluk
13. Hafta - Teorik
Kamu kesminide sosyal sorumluluk
14. Hafta - Teorik
Sunumlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)55
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
OÇ-2
3
OÇ-3
3
OÇ-4
3
OÇ-5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu