Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uygarlık Tarihi
Ders Kodu: HİT182
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin ana amacı, tarihsel olayları sosyal bilimsel bir bağlamda düşünsel süreçlerle maddi süreçleri diyalektik ilişki içinde ele alarak açıklamak, gündelik yaşamda doğal unsurlar gibi ele alınan kurum ve yapıların insanın toplumsallığı ve tarihi tarafından belirlendiğini vurgulamaktır

Özet İçerik

Ders, tarih öncesi dönemden modern döneme değin uygarlığın ortaya çıkış, gelişme ve evrimini, uygarlık tarihi boyunca maddi unsurlarla sanat, din vb. gibi soyut unsurlar arasındaki karşılıklı etkileşimi ele almaktadır

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Günümüz dinsel – siyasal – toplumsal yapılanmalarını daha iyi anlamak ve çözümlenebilmesi bu kurumların oluşum aşamalarına odaklanmayı gerektirir. Bu dersin amaçlarından biri de öğrencilere bu bilgileri kazandırmaktır
2.Öğrencilerin evrim, evrim teorisi ve biyolojik ve toplumsal evrim hakkında bilgilendirilmesi.
3.Güncel yaşamda karşılaşılan toplumsal kurumların kendiliğinden oluşmadığı, toplumsal yaşamın zorunluluklarının, tarihin ürünü olduklarını dolayısıyla yapay olgular oldukları bilincini kazandırmak.
4.Uygarlığın gelişiminde maddi ve düşünsel süreçlerin birbirleriyle diyalektik bir ilişki içinde ortaya çıktıklarını bilimsel olarak öğrencilere göstermek.
5. Ders konularıyla ilgili olarak sosyal antropoloji, biyolojik ve sosyal antropoloji alanlarındaki teorik gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Childe, Gordon, Tarihte Neler Oldu, Çev. Alaeddin Şenel, Mete Tunçay, Kırmızı Yayınları, 2009
2.raidwood, Robert, J., Tarih Öncesi İnsan, Çev. Bilgi Altınok, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Evrimin temel kavramları: İnorganik evrim, organik evrim ve toplumsal evrim hakkında bilgilendirme.
2. Hafta - Teorik
Eski toplumun temel niteliklerini anlamak için anahtar konumda bulunan göçebe yabanıl toplum kültürüne ilişkin bilgi aktarımı.
3. Hafta - Teorik
Sözlü kültür-bilinçle yazılı kültür-bilinç arasındaki farklılıklar
4. Hafta - Teorik
Paleolitik’ten Neolitik’e geçişte meydana gelen teknolojik değişiklikler; Neolitik dönemde ortaya çıkan tarım ve ilk yerleşmeler, ilk ideolojik yapılanmalar.
5. Hafta - Teorik
Neolitik dönemde dinsel ve ideolojik yapılanmaların etkileşimi
6. Hafta - Teorik
Maden çağlarına geçiş ve Mezopotamya’da görülen kentler ve kent konfederasyonları.
7. Hafta - Teorik
Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk kültürler ve imparatorlukların ortak nitelikleri.
8. Hafta - Teorik
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Sümer, Asur, Babil, Akat, Kalde, Mısır ve İbrani kültürlerinin ortaya çıkışı ve Mezopotamya din – devlet geleneğinin temel nitelikleri.
10. Hafta - Teorik
Eksenel çağın başlangıcı: İbrani siyasal birliği ve tek tanrıcı dinsel paradigmanın ortaya çıkışı, Antik Yunan medeniyetinin oluşumu ve felsefenin ortaya çıkışı.
11. Hafta - Teorik
Antik Yunan medeniyetinin devamı niteliğinde Helenistik kültür ve meydana gelen toplumsal gelişmeler.
12. Hafta - Teorik
Roma, siyasal, dinsel ve kültürel nitelikleri
13. Hafta - Teorik
Germen istilası ve ortaçağın kurumsal yapısının oluşması
14. Hafta - Teorik
Rönesans ve Reform hareketleri, burjuvazinin ortaya çıkış
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)55
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
2
OÇ-2
2
OÇ-3
2
OÇ-4
2
OÇ-5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu