Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Etkili Sunum Becerileri
Ders Kodu: HİT183
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

İletişimde güzel konuşma sanatı (retorik) ve sunum olgularının kapsamlı şekilde tekrarlamak. Öğrencileri etkili konumsa ve sunum konusunda bilinçlendirmek.

Özet İçerik

Bu dersi alan öğrenciler Etkili Sunum ve Teknikleri kavramını tam olarak tanımlayabilecek. İletişim kavramı ile Etkili Sunum ve Teknikleri arasında bağlantı kurabilecek. İletişim ve Etkili Sunum konusunda bilinçlenerek kendini ifade edebilecek. İletişim alanına hakim olarak kendi cümleleri ile kavramları etkili sunum teknikleri kullanarak yorumlayabilecek. Geçmiş ve günümüz sunum tekniklerinin, görsel, yazılı basında yer almaları konusunda bilgi sahibi olarak ayırt edici olabilecek, farklılıkları ve benzerlikleri tespit edebilecek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mine GERGÜN
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili (Halkla İlişkiler ve Reklam) her türlü kavramı tanımlayabilecek ve edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek.
2.Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında başarıyı yakalayabilmek için gerekli kuramsal donanımı alacak ve alanla ilgili nitel ve nicel yöntemleri öğrenerek yaratıcılığını ön plana çıkaracak tasarımlar yapabilecek.
3.İletişim, medya, kültür ve sanat gibi konuların tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki (Halkla İlişkiler ve Reklam) ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek.
4. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık) uygulayabilecek.
5.Okuduğu, algıladığı ve kavradığı konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve gerekiyorsa değerlendirebilecek.
6.İletişime ve tasarıma yönelik çağdaş akademik ve profesyonel yaklaşımları benimseyerek çalışmalarına uyarlayabilecek.
7.Araştırma becerilerini geliştirerek farklı bilgi kaynakları ve iletişim kanallarını bir araya getirerek yaratıcı bir reklam, halkla ilişkiler planı ve özgün çözümler üreten iletişim stratejileri geliştirebilecek
8.Yönetim ve liderlik becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek
9.Halkla İlişkiler ve Reklam alanlarında yer alan reklam yazarlığı, müşteri temsilciliği, marka yöneticisi, iletişim stratejisti, iletişim danışmanlığı gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aristoteles. Retorik, İstanbul: Yapı Kredi Yaınları, 2008. -Peltekoğlu, Filiz Balta. Halkla İlişkiler Nedir, İstanbul:Beta Yayınları, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş dersi
2. Hafta - Teorik
İletişim kavramının irdelenmesi.
3. Hafta - Teorik
Etkili Sunumun tarihsel olarak kullanımının öneminin belirlenmesi.
4. Hafta - Teorik
Sunum kaygısını anlama ve denetleme
5. Hafta - Teorik
iyi bir konuşmacı olmak için gerekli olan özelliklerin farkına varmak
6. Hafta - Teorik
Sunuma hazırlık
7. Hafta - Teorik
Sunum araçlarının kullanımı
8. Hafta - Uygulama
Öğrenci sunumları
9. Hafta - Uygulama
Sunumlar
10. Hafta - Teorik
Sunumların değerlendirilmesi
11. Hafta - Teorik
ses çalışmaları
12. Hafta - Teorik
Tonlama çalışmaları
13. Hafta - Teorik
Beden dili uygulamaları
14. Hafta - Teorik
Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
3
OÇ-2
4
OÇ-3
3
OÇ-4
3
OÇ-5
4
OÇ-6
4
OÇ-7
3
OÇ-8
2
OÇ-9
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu