Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çağdaş Moda Akımları
Ders Kodu: MOT160
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders ile öğrenciye; Giyimde Modanın Yeri ve Önemini Belirlemek ve moda akımlarını incelemek yeterlilikleri kazandırılacaktır

Özet İçerik

Giyim ve modanın tanımı, temel terimler Modanın kavramsal analizi, Modanın evrimindeki başlıca etkenler Moda ve toplum ilişkisi, kitle psikolojisi ve moda Moda ürünün özellikleri, Modanın unsurları Moda ürünün yaşam dönemleri Moda ürünlerinde reklam, pazarlama ve marka çalışmaları İlkçağlardan günümüze giysi ve moda akımları 20. yüzyılda moda akımları Modaya yön veren ünlü modacılar ve stilleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.2O.yüzyıl moda akımlarını bilir
2.Modaya yön veren modacıları, bu modacıların stillerini tanır
3.Modayı etkileyen faktörleri bilir
4.Modanın kültür ,sanat ilişkisini kavrar
5.Modanın sosyoloji ve psikoloji ilişkisini kavrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Elif Jülide Dereboy; “Moda ve Yüzyılın Moda Tasarımcıları”, Güzel Sanatlar-Moda Yayıncılık, Ankara, 2008
2.Elif Jülide Dereboy; “Kostüm ve Moda Tarihi”, Güzel Sanatlar-Moda Yayıncılık, Ankara,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giyim ve modanın tanımı, temel terimler
2. Hafta - Teorik
Modanın kavramsal analizi,
3. Hafta - Teorik
Modanın evrimindeki başlıca etkenler
4. Hafta - Teorik
Moda ve toplum ilişkisi, kitle psikolojisi ve moda
5. Hafta - Teorik
Moda ürünün özellikleri, Modanın unsurları
6. Hafta - Teorik
Moda ürünün yaşam dönemleri
7. Hafta - Teorik
Moda ürünlerinde reklam, pazarlama ve marka çalışmaları
8. Hafta - Teorik
Moda ürünlerinde reklam, pazarlama ve marka çalışmaları
9. Hafta - Teorik
İlkçağlardan günümüze giysi ve moda akımları
10. Hafta - Teorik
İlkçağlardan günümüze giysi ve moda akımları
11. Hafta - Teorik
20. yüzyılda moda akımları
12. Hafta - Teorik
20. yüzyılda moda akımları
13. Hafta - Teorik
Modaya yön veren ünlü modacılar ve stiller
14. Hafta - Teorik
Modaya yön veren ünlü modacılar ve stiller
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
OÇ-1
1
OÇ-2
2
OÇ-3
1
OÇ-4
2
OÇ-5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu