Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 25
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
1. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel İşletme
BSS101
Zorunlu 3 0 4
Mikro İktisat
BSS103
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe
BSS105
Zorunlu 2 1 4
Temel Hukuk
DTS105
Zorunlu 3 0 4
Dış Ticaret İşlemleri I
DTS107
Zorunlu 2 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel İletişim
HİT101
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kalite Güvencesi ve Standartları
TTİ114
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Giysi Tarihi
MOT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Moda Fotoğrafçılığı
MOT257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
AET257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Beden Dili
HİT180
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
HİT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Uygarlık Tarihi
HİT182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
HİT183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Moda Akımları
MOT160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnternet Programcılığı
BDT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Takı Tasarımı
MOT261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Batik
TTİ111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayar Donanımı
BDT259
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Teknik Tekstiller
TTİ113
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 26
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
2. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 0
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makro İktisat
BSS104
Zorunlu 3 0 3
Ticari Matematik
DTS104
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
DTS106
Zorunlu 3 0 4
Dış Ticaret İşlemleri II
DTS108
Zorunlu 2 0 4
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
DTS110
Zorunlu 3 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Maliye Politikası
BSS230
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Borçlar Hukuku
BSS234
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kamu Maliyesi
DTS152
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Giysi Tarihi
MOT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Moda Fotoğrafçılığı
MOT257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
AET257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Beden Dili
HİT180
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
HİT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Uygarlık Tarihi
HİT182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
HİT183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Moda Akımları
MOT160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnternet Programcılığı
BDT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Takı Tasarımı
MOT261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Batik
TTİ111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayar Donanımı
BDT259
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Teknik Tekstiller
TTİ113
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 11
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 17
3. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası İktisat I
DTS201
Zorunlu 2 0 2
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
DTS203
Zorunlu 3 0 3
Uluslararası Finansman
DTS205
Zorunlu 3 0 3
Gümrük İşlemleri
DTS207
Zorunlu 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Finansal Yönetim
BSS221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Halkla İlişkiler
BSS225
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Devlet Borçları
BSS233
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Elektronik Ticaret
DTS251
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
DTS255
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Vergi Hukuku
DTS259
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Dış Ticarette Standardizasyon
DTS261
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Meslek Etiği
DTS267
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kamu Yönetimi
HİT151
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kriz Yönetimi
HİT251
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
AET257
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Pazarlama İlkeleri
DTS269
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Giysi Tarihi
MOT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Moda Fotoğrafçılığı
MOT257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
AET257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Beden Dili
HİT180
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
HİT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Uygarlık Tarihi
HİT182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
HİT183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Moda Akımları
MOT160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnternet Programcılığı
BDT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Takı Tasarımı
MOT261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Batik
TTİ111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayar Donanımı
BDT259
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Teknik Tekstiller
TTİ113
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 17
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 9
4. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası İktisat II
DTS202
Zorunlu 3 0 3
Uluslararası Pazarlama
DTS204
Zorunlu 2 0 2
Lojistik
DTS206
Zorunlu 3 0 4
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
DTS208
Zorunlu 2 0 2
Staj
DTS290
Zorunlu 0 2 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
DTS252
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
DTS254
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mesleki Yazışma Teknikleri
DTS258
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yabancı Dil
DTS260
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Dış Ticarette Paket Programları
DTS262
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Serbest Bölgeler
DTS268
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
TTİ253
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Giysi Tarihi
MOT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Moda Fotoğrafçılığı
MOT257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
AET257
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Beden Dili
HİT180
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
HİT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Uygarlık Tarihi
HİT182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
HİT183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Moda Akımları
MOT160
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İnternet Programcılığı
BDT156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Takı Tasarımı
MOT261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Batik
TTİ111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayar Donanımı
BDT259
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Teknik Tekstiller
TTİ113
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu