Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ekonomi, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, işletme, muhasebe ve dış ticarete ilişkin temel kavramları tanımlamak.
2.Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini bilmek; dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri düzenlemek.
3.Türk Banka-kambiyo mevzuatını kavramak, bu işlemlerde kullanılan belgeleri hazırlamak, iş yazışması yapmak.
4.Türkiye’de Gümrük mevzuatına vakıf olmak, ilgili belgeleri düzenlemek ve gümrük işlemlerini takip etmek.
5.Türk İhracat ithalat mevzuatını, lojistiğe ilişkin temel kavramları, uluslararası taşıma kuralllarını bilmek ve zorunlu dökümanları hazırlamak, e-ticaret işlemlerini yürütmek.
6.Dış ticaret işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilmek ve bir yabancı dili dış ticaret işlemlerinde kullanabilmek.
7.İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
8.Dış ticaretin finansman yönetmlerini kavramak ve analiz etmek, serbest bölegelerde dış ticaret işlemlerini bilmek.
9.Uluslararası pazarlama stratejilerini bilmek, uluslararası ticaret risklerini tanımak, uluslararası parasal ilişkileri ve sermaye piyasalarını analiz etmek.
10.Dış ticarette kalite ve standardizayonun önemini kavramak, dış ticarette sigorta işlemleirni ve vergi uygulamalarını bilmek.
11.Dış ticaret ve kambiyo işlemlerini muhasebeleştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu