Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.ANATOMİK YAPILARI AYIRT ETMEK
2.İNSAN FİZYOLOJİSİNİ AYIRT ETMEK
3.HASTA VEYA YARALILARA İLK YARDIM UYGULAMAK
4.RADYOGRAFİ ELDE ETMEK ve FİLM BANYO, BASKI İŞLEMLERİNİ YAPMAK
5.FLOROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME YAPMAK
6.MAMOGRAFİ TETKİKİ YAPMAK
7.ANJİOGRAFİ YAPMAK
8.MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİ (MRG) YAPMAK
9.BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) İNCELEMESİ YAPMAK
10.KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRESİ (DEXA) TETKİKİ YAPMAK
11.ULTRASONOGRAFİ (USG) YAPMAK
12.GAMA KAMERA GÖRÜNTÜLEMESİ YAPMAK
13.RADYOTERAPİ SİMÜLASYONU YAPMAK VE TEDAVİ UYGULAMAK
14.RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA
15.İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK VE MESLEKİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK
16.RADYOLOJİK ANATOMİYİ AYIRT ETMEK
17.TIBBİ TERİMLERİ AYIRT ETMEK
18.Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme
19.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olma
20.Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilme
21.Kanser ve türlerini bilir. Kanserden korunmak için neler yapılmasını gerektiğini bilir.
22.Öğrencinin cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığını artırmak
23.Klinik biyokimya ile ilgili bilgi sahibi olmak
24.Protein, karbonhidrat ve yağların yapısını bilir
25.aile planlaması yöntemlerini bilmek
26.Mesleki etik ilkelerine uymak
27.Meslek etiğini bilmek
28.Ekip çalışmasının önemini kavrayacaklardır.
29.Kurumun organizasyon şemasını anlayabileceklerdir.
30.Kayıt tutmanın önemini anlayacaklardır.
31.Sağlıktaki etik ikilemleri bilmek
32.Bulaşıcı hastalıklara karşı kontrol ve korunmasına ilişkin eğitici ve araştırıcı bilgi kazanmak
33.Hasta yada yaralının genel durumunu değerlendirerek girişimde bulunmak
34.Kontrast maddelerin endikasyon ve kontreendikasyonlarını bilmek
35.Hasta ve yakınları ile doğru iletişim becerilerini kullanabilmek ve sürdürebilmek
36.Meslektaşları, hasta ve hasta yakınları ile terapötik düzeyde iletişim kurabilme becerisine sahip olmak
37.Hasta ve yakınlarının davranışlarını değerlendirerek yaklaşımda bulunmak
39.Sağlık sistemi hakkında genel olarak bilgi sahibi olmak
40.Sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini öğrenmek
41.Afetlerde kurtarma konusunda kuramsal bilgi kazanabilme
42.Afetlerde kurtarma konusunda pratik bilgi kazanabilme ve etik ilkelere uygun olarak kullanabilme
43.Madde bağımlılığı ile ilgili kavramları açıklayabilme
44.Madde bağımlılığı olan bireylerin gereksinimlerini saptayabilme
45.Çalışma organizasyonu yapmak
46.Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
47.İnternet ortamında kisisel web sitesi hazırlayabilmek
48.Farmakolojik ajanları bilir. ilaçları endikasyon ve kontrendikasyonlarına göre nasıl uygulaması gerektiğini bilir
49.Radyasyonun çevre ve insan sağlığına etkileri konusunda bilgi sahibi olmak.
50.Sağlıkta kalite standartları, kalite, standardizasyon, standart, akreditasyon kavramlarını bilir.
51. Ergonomi hakkında bilgi sahibiolmak
52.Sosyal hayatta ve iş hayatında davranış kurallarını öğrenmek
53.Toplumsal duyarlılık düzeylerinin geliştirilmesini sağlamak
54.Kişisel bilgi,beceri ve deneyimlerini ekip halinde toplum yararına kullanmalarını sağlamak
55.İşletim sistemini kullanmaya yönelik verilen temel görevleri uygulayabilecek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu