Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 5
1. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri I
TGT107
Zorunlu 2 4 6
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Biyokimya
TGT157
Zorunlu 2 0 1
Temel Anatomi
AMH105
Zorunlu 2 0 3
Temel Fizyoloji
AMH107
Zorunlu 2 0 2
Temel Medikal Fizik
TGT109
Zorunlu 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kimyaya Giriş I
KMY161
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
TGT260
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Radyolojik Terminoloji
TGT151
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fiziksel Uygunluk ve Ergonomi
ACİL260
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
AMH262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
AMH263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Temel Bilgisayar Bilimleri
ACİL261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Personeli
İSG108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 20
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
2. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri II
TGT110
Zorunlu 1 8 12
Radyolojide Anatomi
TGT108
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kanserden Korunma Yöntemleri ve Onkoloji Hastalıkları
TGT120
Bölüm Seçmeli 4 0 8
Tıbbi Görüntülemede Temel Beceriler
TGT152
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fiziksel Uygunluk ve Ergonomi
ACİL260
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
AMH262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
AMH263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Temel Bilgisayar Bilimleri
ACİL261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Personeli
İSG108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 7
3. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri III
TGT205
Zorunlu 1 8 12
Temel Farmakoloji
AMH109
Zorunlu 2 0 3
Radyasyon Güvenliği ve Korunma
TGT207
Zorunlu 2 0 3
Nükleer Tıpa Giriş
TGT209
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Radyolojide Etik
TGT253
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Radyoterapi
TGT258
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikoloji
TGT158
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlık Yönetimi
TGT251
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Radyolojide Mesleki Yabancı Dil
TGT273
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fiziksel Uygunluk ve Ergonomi
ACİL260
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
AMH262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
AMH263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Temel Bilgisayar Bilimleri
ACİL261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Personeli
İSG108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 26
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
4. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Radyolojde İlk Yardım
TGT204
Zorunlu 2 0 2
Tıbbi Görüntülemede Hastalıklar Bilgisi
TGT202
Zorunlu 2 0 2
Yaz Stajı
TGT200
Zorunlu 0 2 8
Tıbbi Görüntüleme Yöntemleri IV
TGT208
Zorunlu 2 8 10
Radyolojide Radyasyon ve Çevre
TGT206
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
TGT156
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Radyolojide Hasta İletişimi
TGT252
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Kalite Standartları ve Akreditasyon
TGT270
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fiziksel Uygunluk ve Ergonomi
ACİL260
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sosyal Sorumluluk Projeleri
AMH262
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
AMH263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Temel Bilgisayar Bilimleri
ACİL261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sağlık Personeli
İSG108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu