Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Halise ÇİNAR
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Nazan ÖZTÜRK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nazan ÖZTÜRK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Halise ÇİNAR
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Halise ÇİNAR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Halise ÇİNAR
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Fadime ÖZTAN
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Nurcan BOYACIOĞLU
Staj Koordinatörü
Tarihçesi
İlk ve Acil Yardım Programı 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında yer almaya başlamıştır.
Misyon
Bilgi ve teknoloji kullanımı konusunda gerekli becerileri kazanmış, ülke çıkarlarını gözeterek kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunabilecek sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, karşılaştığı sorunlara doğru çözüm yolları üretebilen, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türk toplumunun değerlerini taşıyan ve tanıtan, sağlık alanında çalışacak ara eleman yetiştirmektir.
Vizyon
Çalışma alanının insan sağlığı olduğu göz önünde bulundurularak, sağlık teknikerliğinde tüm sorunları öngörebilen, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu