Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Dönem Zorunlu Zorunlu 21
I. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 7
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hayvansal Üretim
BTS105
Zorunlu 2 1 3
Dünya ve Türkiye Tarımı
BTS115
Zorunlu 2 0 3
İşletme Yönetimi I
BİY117
Zorunlu 3 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Temel Hukuk
BTS103
Zorunlu 2 0 2
Ekonomi I
BTS107
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Doğal Kaynaklar Ekonomisi
BTS113
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toplam Kalite Yönetimi
İKY115
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Davranış Bilimleri
İKY105
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mülakat Teknikleri
BİY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Vücut Analizi
SGH300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi ve Estetik
SGH301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Dönem Zorunlu Zorunlu 22
II. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitki Koruma
FY104
Zorunlu 3 1 4
Ekonomi II
BTS104
Zorunlu 2 0 3
Tarla Bitkileri
BTS106
Zorunlu 2 1 4
Tarım Politikaları
BTS108
Zorunlu 2 0 3
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
BTS110
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarım Hukuku
BTS118
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Örgütsel Davranış
İKY209
Bölüm Seçmeli 3 0 3
İşletme Yönetimi II
BİY118
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Yönetim ve Organizasyon
BİY203
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mülakat Teknikleri
BİY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Vücut Analizi
SGH300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi ve Estetik
SGH301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Dönem Zorunlu Zorunlu 24
III. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bahçe Bitkileri
FY105
Zorunlu 2 1 3
Genel Muhasebe
BTS201
Zorunlu 3 0 3
İstatistik
BTS203
Zorunlu 3 0 3
Tarımsal Proje Hazırlama Teknikleri
BTS207
Zorunlu 2 1 5
Tarımsal Kooperatifçilik
BTS209
Zorunlu 2 0 3
Tarımsal İşletme Analizi ve Planlaması
BTS211
Zorunlu 2 0 4
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
BİY110
Zorunlu 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Kuruluşlar ve Organizasyonlar
BTS219
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeciliği
BTS221
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kırsal Kalkınma
BTS223
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İKY202
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mülakat Teknikleri
BİY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Vücut Analizi
SGH300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi ve Estetik
SGH301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Dönem Zorunlu Zorunlu 23
IV. Dönem Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 5
Bölüm Dışı Seçmeli Ders Havuzu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tarımsal Kıymet Takdiri
BTS204
Zorunlu 2 0 3
Tarımsal Kredi ve Finansman
BTS206
Zorunlu 2 0 2
Yönlendirilmiş Çalışma
BTS208
Zorunlu 0 4 3
Tarımsal Yayım ve İletişim
BTS210
Zorunlu 2 0 3
Staj
BTS200
Zorunlu 0 0 6
Tarım Ekonomisi İstatistiği
BTS214
Zorunlu 2 1 3
Tarımsal Mekanizasyon
TABİ106
Zorunlu 2 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Meslek Etiği
BTS220
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Tarımsal Pazarlama
BTS222
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Emtia Borsası ve Türev İşlemler
BTS218
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Üretim Yönetimi
BİY204
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Şifalı Bitkiler
TABİ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aromaterapi
TABİ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mülakat Teknikleri
BİY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Vücut Analizi
SGH300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
İPZ300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Sunum Becerileri
İKY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
FY300
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
TABİ303
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi ve Estetik
SGH301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Beden Dili ve İletişim
İPZ301
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fitoterapi
TABİ304
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Medya Okuryazarlığı
İPZ299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Stresle Başa Çıkma
BİY299
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu