Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel işletmecilik, ekonomi ve ileri düzeyde tarımsal işletmecilik bilgilerine sahip olunması.
2.Tarım ürünlerinin yetişme alanı ile ilgili temel bilgilere sahip olunması
3.Tarımsal işletme faaliyetlerinin daha verimli ve karlı yürütülebilmesine yönelik temel matematiksel ve finansal bilgileri alarak bu bilgileri işletme bazında değerlendirip çözümler geliştirilebilmesi.
4.Verimli bitkisel ve hayvansal üretim yapabilme konusunda bilgi sahibi olunması
5.Tarımsal ürünlerin piyasaya hazırlanması ve pazarlanması konusundan bilgi sahibi olunması
6.Tarım işletmelerinin projelendirilmesi ve değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak
7.İşletme verilerinin analizi, değerlendirilmesi ve yorumlamasını yapabilmek
8.Tarımsal işletmecilik alanındaki teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karşılaşılan problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirilebilmesi
9.Araştırma yöntem ve tekniklerinin işletmede kullanılması
10.İşletmeleri yakından ilgilendiren hukuki olaylar konusunda bilgi sahibi olunması
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu