Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Fidan Yetiştiriciliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Öğrencilerimiz, normal öğretim yılı olan 2 yıl/4 yarıyıl sonunda müfredatta yer alan ders sorumluluklarını yerine getirdikten sonra 120 AKTS’ ye ulaşarak mezun olmaya hak kazanırlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün tanıdığı yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş kurallarını belirlemektir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fidan Yetiştiriciliği alanında Ön Lisans (Associate of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu’nda verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 100 üzerinden en az 60 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Profili
Fidan Yetiştiriciliği programı lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile seçilmektedir. Programa her yıl yaklaşık, 30 öğrenci alınmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarda is bulabilirler. Fidan Yetiştiriciliği Programını bitiren ön lisans mezunları; tüm Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Belediyelerde, bitkisel üretim ve değerlendirme çalışmalarında ara eleman olabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Fidan Yetiştiriciliği programından mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile belirlenen lisans programlarından herhangi birine geçiş yapabilirler. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuvar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60’dır. Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not: 100 üzerinden 60’ dır. Final sınavının sonucunda gerekli ortalamayı sağlayamayan ve/veya ders başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Final sınavı dikkate alınmaksızın Bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 60’dır. Öğrencilerin kendi gelişimleri için, eğitim almakta oldukları alanla ilgili araştırmaya yönelik projeleri, öğretim elemanları danışmanlığında yürütülmektedir. Uygulamalı derslerden, uygulama sınavlarında başarısız olarak değerlendirilen öğrencilerin ara sınav puanı ile yarıyıl/yıl içi diğer etkinliklerinden aldıkları puanlar değerlendirilmeye alınmaz, bu öğrenciler final sınavına alınmadan başarısız (devamsız) ilan edilir. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir ve Öğrenci İşlerine teslim edilir. Bir dersten başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıtlanmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıtlanamaz.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden 100 üzerinden en az 60 alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları, Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Staj Durumu
Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu